Formula Rossa
Alle eindexamens

Eindexamen

Formula Rossa

Dit zijn opgaven 9 t/m 17 uit het eindexamen NaSk1 – vmbo gl-tl – 2023 – tijdvak 1.
Ga naar het begin van dit examen.

De uitwerking vind je met de knop ‘Toon uitwerking’. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de uitwerking.

De uitwerkbijlage heb je nodig voor vraag 11 en 13 en is bovenaan de pagina te downloaden onder

Formula Rossa

‘Formula Rossa’ is de naam van een achtbaan op een pretpark. De treintjes krijgen eerst een versnelling en daarna begint het traject met hoogteverschillen en loopings.

Op een horizontale baan krijgt een treintje in een tijd van 4,8 s vanuit stilstand een snelheid van 240 km/h. Het treintje beweegt eenparig versneld. De versnelling is 14 m/s2.

 

Vraag 9 (3 punten)

Toon deze versnelling met een berekening aan.

Vraag 10 (2 punten)

De massa van het treintje met inzittenden is 9800 kg.

Bereken de nettokracht in N op het treintje tijdens het versnellen.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 11 (1 punt)

Hieronder en in de uitwerkbijlage (deze is bovenaan de pagina te downloaden) staan twee zinnen over het versnellen.

Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid.

Tijdens het versnellen neemt de luchtwrijving op het treintje | af | toe |.

Bij een gelijkblijvende nettokracht op het treintje neemt de aandrijfkracht tijdens de versnelling | af | toe |.

Vul bij het antwoord alle antwoorden in met een spatie tussen elk antwoord.
J
e kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 12 (2 punten)

Tijdens het versnellen leveren de motoren een gemiddeld vermogen van 25 MW.

Bereken de energie in MJ die tijdens het versnellen is omgezet.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 13 (2 punten)

Na het versnellen bereikt het treintje punt S. Vanaf S rijdt het treintje zonder aandrijfkracht naar de top T.

Als het treintje van S naar T rijdt, is er een energie-omzetting.

Noteer in het schema in de uitwerkbijlage (deze is weergegeven hieronder) de juiste energiesoort voor en na de omzetting. Verwaarloos hierbij alle wrijvingskrachten.

Vraag 14 (1 punt)

Je ziet twee situaties van het treintje tijdens een rit met de bewegingsenergie op dat moment.

Wat is juist over de snelheid in situatie 2?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 15 (1 punt)

Aan het eind van de rit remt het treintje af. Hierdoor worden de inzittenden tegen de veiligheidsbeugels geduwd.

Noteer de naam van het natuurkundig verschijnsel dat dit veroorzaakt.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 16 (1 punt)

Het afremmechanisme veroorzaakt kortstondig een geluid met een geluidssterkte van 116 dB.

In welke zone valt dit geluid?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 17 (1 punt)

De werknemers die de passagiers helpen met uitstappen moeten uitzicht hebben op de remmende treintjes, maar mogen geen gehoorbeschadiging oplopen.

Noteer een veiligheidsmaatregel waarmee deze werknemers de kans op gehoorschade kunnen verminderen.

Ga naar de volgende opgaven van dit eindexamen > NaSk 1 – vmbo gl-tl – 2023 – tijdvak 1 – deel4

Bron: examenblad.nl

 

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Vat veilig verplaatsen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vat veilig verplaatsen
Vragen 4 t/m 8 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Meteoroïde
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Meteoroïde
Vragen 43 t/m 45 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Alpine Coaster
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Alpine Coaster
Vragen 16 t/m 19 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo-bb - 2021
Lees meer
studiehulp icoon Vrije val
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vrije val
Vragen 7 t/m 9 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Heftruck
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Heftruck
Vragen 24 t/m 29 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Cheeta
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Cheeta
Vragen 16 t/m 21 uit eindexamen NaSk - gl-tl - 2022 - tijdvak 1
Lees meer
studiehulp icoon Heup-airbag
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Heup-airbag
Vragen 1 t/m 3 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Altijd licht
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Altijd licht
Vragen 18 t/m 22 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Kalimba
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Kalimba
Vragen 23 t/m 26 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Practicum elektromagneet
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Practicum elektromagneet
Vragen 27 t/m 33 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer