Geurverspreider
Alle eindexamens

Eindexamen

Geurverspreider

Dit zijn opgaven 39 t/m 42 uit het eindexamen NaSk1 – vmbo gl-tl – 2023 – tijdvak 1.
Ga naar het begin van dit examen.

De uitwerking vind je met de knop ‘Toon uitwerking’. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de uitwerking.
De uitwerkbijlage heb je nodig voor vraag 39 en 40 en is bovenaan de pagina te downloaden onder

Geurverspreider

Anja gebruikt een elektrische geurverspreider om haar kamer lekker te laten ruiken.

Anja vult de geurverspreider met een paar druppels geurstof uit een flesje en verdunt dit met water. Onverdunde geurstof kan gevaarlijk zijn. Je ziet hieronder een deel van de veiligheidskaart van de onverdunde geurstof in het flesje.

Gevaarlijk voor in het water levende organismen.
Irriterend voor de huid en ogen.

 

Vraag 39 (2 punten)

Op de veiligheidskaart van de geurstof staan de twee bijbehorende veiligheidspictogrammen.

Zet in de tabel, die zichtbaar is hieronder en in de uitwerkbijlage (deze is te downloaden bovenaan de pagina), een kruisje onder de twee juiste veiligheidspictogrammen.

Vraag 40 (1 punt)

In de geurverspreider zit een trillende plaat. Door het trillen van de plaat ontstaat er een mist met geurstof in de trillende lucht.
De plaat in de geurverspreider trilt met een frequentie van 2400 kHz.

Hieronder en in de uitwerkbijlage (deze is bovenaan de pagina te downloaden) staan twee zinnen over de frequentie van de trillende plaat.

Noteer in de eerste zin de juiste waarde en omcirkel in de tweede zin de juiste mogelijkheid.

Een mens kan geluiden horen met een frequentie van maximaal ……. kHz.
Anja kan het geluid van de trillende plaat | niet | wel | horen.

Vul bij het antwoord alle antwoorden in met een spatie tussen elk antwoord.
Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 41 (2 punten)

De geurverspreider is via een adapter aangesloten op de netspanning van 230 V. De secundaire spoel van de transformator levert een spanning van 12 V. De primaire spoel heeft 1150 windingen.

Bereken het aantal windingen van de secundaire spoel. Ga ervan uit dat de transformator ideaal is.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 42 (1 punt)

In de adapter zit een elektronica-onderdeel dat stroom maar in één richting doorlaat.

Wat is de naam van dat onderdeel?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Ga naar de volgende opgaven van dit eindexamen > NaSk 1 – vmbo gl-tl – 2023 – tijdvak 1 – deel9

Bron: examenblad.nl

 

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Opladen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Opladen
Vragen 40 t/m 43 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Heup-airbag
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Heup-airbag
Vragen 1 t/m 3 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Vat veilig verplaatsen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vat veilig verplaatsen
Vragen 4 t/m 8 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Formula Rossa
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Formula Rossa
Vragen 9 t/m 17 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Altijd licht
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Altijd licht
Vragen 18 t/m 22 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Kalimba
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Kalimba
Vragen 23 t/m 26 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Practicum elektromagneet
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Practicum elektromagneet
Vragen 27 t/m 33 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Knoopcel-batterijen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Knoopcel-batterijen
Vragen 34 t/m 38 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Meteoroïde
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Meteoroïde
Vragen 43 t/m 45 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Calciumcarbide
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Calciumcarbide
Vragen 7 t/m 14 uit eindexamen NaSk 2 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer