Accu (ont)laden
Alle eindexamens

Eindexamen

Accu (ont)laden

Dit zijn opgaven 23 t/m 27 uit het eindexamen NaSk1 – vmbo kb – 2022.
Ga naar het begin van dit examen.

De uitwerking vind je met de knop ‘Toon uitwerking’. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de uitwerking.

Accu (ont)laden

Een automotor wordt gestart met een startmotor. De startmotor is een elektromotor die zijn energie krijgt van een accu.

 

 

Vraag 23 (2 punten)

Als de sleutel in het contactslot wordt omgedraaid, schakelt een relais de startmotor in.
Je ziet een vereenvoudigd schakelschema.

De weerstand van de startmotor is veel kleiner dan de weerstand van de spoel van het relais.
Hieronder en in de uitwerkbijlage staan drie zinnen over deze schakeling.

Omcirkel in de tweede en derde zin de juiste mogelijkheid.

 

Als de sleutel in het contactslot wordt omgedraaid, schakelt een relais de startmotor in.
De spanning over de startmotor is | kleiner dan | gelijk aan | groter dan | de spanning over de spoel van het relais.
De stroomsterkte door de startmotor is | kleiner dan | gelijk aan | groter dan | de stroomsterkte door de spoel van het relais.

Eindexamen_2022_Nask_1_-_vmbo_kb_-_tijdvak_1_-_Uitwerkbijlage

Vraag 24 (2 punten)

De startmotor heeft een vermogen van 600 W. Als je de sleutel in het contactslot omdraait, loopt er 1,5 s een stroom door de startmotor.

Bereken de energie in joule die de startmotor in die tijd heeft omgezet.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 25 (2 punten)

Tijdens het rijden laadt een dynamo de accu op.

Hieronder staan twee zinnen over de energieomzettingen tijdens het opladen.

Maak elke zin compleet.

De dynamo levert _________ energie aan de accu.
In de accu is _________ energie opgeslagen.

Vul bij het antwoord alle antwoorden in met een spatie tussen elk antwoord.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 26 (2 punten)

Je ziet een vereenvoudigd schakelschema van het opladen van de accu.
In dit schema zijn enkele elektronica-onderdelen genummerd.

Noteer in de tabel hieronder of in de uitwerkbijlage het juiste nummer achter elk elektronica-onderdeel.

Eindexamen_2022_Nask_1_-_vmbo_kb_-_tijdvak_1_-_Uitwerkbijlage

Vraag 27 (2 punten)

Hieronder en in de uitwerkbijlage staan enkele elektronica-onderdelen en hun functie in een schakeling.

Trek een lijn vanuit elk onderdeel naar de bijbehorende functie.

Eindexamen_2022_Nask_1_-_vmbo_kb_-_tijdvak_1_-_Uitwerkbijlage

Ga naar de volgende opgaven van dit eindexamen > NaSk – vmbo kb – 2022 – deel7 

Bron: examenblad.nl

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Hoverboard
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Hoverboard
Vragen 20 t/m 22 uit eindexamen NaSk1 - kb - 2022
Lees meer
studiehulp icoon Kustrace
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Kustrace
Doe vragen 1 t/m 7 uit eindexamen NaSk1 - kb - 2022
Lees meer
studiehulp icoon Diktemeter
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Diktemeter
Vragen 8 t/m 10 uit eindexamen NaSk1 - kb - 2022
Lees meer
studiehulp icoon Stoffen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Stoffen
Vragen 11 t/m 13 uit eindexamen NaSk1 - kb - 2022
Lees meer
studiehulp icoon Waterkoker
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Waterkoker
Vragen 14 t/m 19 uit eindexamen NaSk1 - kb - 2022
Lees meer
studiehulp icoon Verhuizing
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Verhuizing
Doe vragen 28 t/m 31 uit eindexamen NaSk1 - kb - 2022
Lees meer
studiehulp icoon Stemvorkgeluid
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Stemvorkgeluid
Vragen 32 t/m 36 uit eindexamen NaSk1 - kb - 2022
Lees meer
studiehulp icoon Speelgoedauto
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Speelgoedauto
Vragen 1 t/m 6 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Koper uit malachiet
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Koper uit malachiet
Vragen 7 t/m 13 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Flashpapier
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Flashpapier
Vragen 14 t/m 22 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer