Speelgoedauto
Alle eindexamens

Eindexamen

Speelgoedauto

Dit zijn opgaven 1 t/m 6 uit het eindexamen NaSk2 – vmbo gl-tl – 2022 – tijdvak 2.

De uitwerking vind je met de knop ‘Toon uitwerking’. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de uitwerking.

Speelgoedauto

  1. Een bedrijf heeft speelgoedautootjes laten ontwikkelen die met behulp
  2. van een kleine elektromotor op zout water kunnen rijden. Elk autootje
  3. bevat een zogenoemde ‘magnesium-lucht-batterij’. Deze batterij bevat
  4. onder meer de vaste stof magnesium en een katalysator. De batterij wordt
  5. aangevuld met zes druppels zoutoplossing. Het opgeloste zout maakt
  6. stroomgeleiding mogelijk. In de batterij reageren magnesium, water en
  7. zuurstof uit de lucht. Bij deze reactie wordt elektrische stroom opgewekt,
  8. waardoor het autootje ongeveer 30 minuten kan rijden.
  9. Het proces in de batterij kan vereenvoudigd met de volgende vergelijking
  10. worden weergegeven:

2 Mg + O2 + 2 H2O → 2 Mg(OH)2

 

Vraag 1 (1 punt)

Tot welk soort stoffen behoort magnesium?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 2 (1 punt)

Een geschikte katalysator (regel 4) bevat het element dat staat in groep 10 en periode 6 van het periodiek systeem.

Geef de naam van dit element.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 3 (1 punt)

De batterij kan worden aangevuld met behulp van het voorwerp dat hieronder is afgebeeld.

Geef de naam van dit voorwerp.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 4 (1 punt)

Welk soort deeltjes in de zoutoplossing maakt de elektrische stroomgeleiding mogelijk?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 5 (3 punten)

Eén druppel zoutoplossing bevat 0,05 gram water.

Bereken hoeveel gram magnesium kan reageren nadat de batterij met zoutoplossing is aangevuld (regels 4 en 5). Neem aan dat de batterij voldoende magnesium bevat.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop. Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 6 (1 punt)

De batterij kan na gebruik opnieuw gevuld worden met zoutoplossing, waarna het autootje weer 30 minuten kan rijden. Bij het aanvullen van de batterij hoeft geen katalysator te worden aangevuld.

Geef aan waarom de katalysator niet hoeft te worden aangevuld.

Ga naar de volgende opgaven van dit eindexamen > NaSk2 – vmbo gl-tl – 2022 – tijdvak 2 – deel2 

Bron: examenblad.nl

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Koper uit malachiet
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Koper uit malachiet
Vragen 7 t/m 13 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Fehlingsreagens
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Fehlingsreagens
Vragen 23 t/m 28 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Flashpapier
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Flashpapier
Vragen 14 t/m 22 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Zure matjes
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Zure matjes
Vragen 29 t/m 35 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Glas
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Glas
Vragen 36 t/m 43 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Stikstofoxiden
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Stikstofoxiden
Vragen 44 t/m 49 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Stoffen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Stoffen
Vragen 11 t/m 13 uit eindexamen NaSk1 - kb - 2022
Lees meer
studiehulp icoon Kustrace
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Kustrace
Doe vragen 1 t/m 7 uit eindexamen NaSk1 - kb - 2022
Lees meer
studiehulp icoon Diktemeter
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Diktemeter
Vragen 8 t/m 10 uit eindexamen NaSk1 - kb - 2022
Lees meer
studiehulp icoon Waterkoker
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Waterkoker
Vragen 14 t/m 19 uit eindexamen NaSk1 - kb - 2022
Lees meer