Flashpapier
Alle eindexamens

Eindexamen

Flashpapier

Dit zijn opgaven 14 t/m 22 uit het eindexamen NaSk2 – vmbo gl-tl – 2022 – tijdvak 2.
Ga naar het begin van dit examen.

De uitwerking vind je met de knop ‘Toon uitwerking’. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de uitwerking.

Flashpapier

Flashpapier wordt door goochelaars tijdens de show aangestoken. Doordat dit papier onmiddellijk met een felle gele vlam verbrandt, lijkt het papier te ‘verdwijnen’.
Flashpapier wordt gemaakt door papier te bewerken met salpeterzuur, zwavelzuur en water. Het teveel aan zuur wordt uiteindelijk geneutraliseerd met natriumwaterstofcarbonaat (NaHCO3). Tot slot wordt het papier aan de lucht gedroogd, waarna het geschikt is voor gebruik. Het papier is door de bewerking veranderd van samenstelling, waardoor het veel sneller verbrandt.

 

Vraag 14 (1 punt)

De felle vlam is een verbrandingsverschijnsel.

Geef nog een verbrandingsverschijnsel.

Vraag 15 (1 punt)

Geef de formule van salpeterzuur.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 16 (1 punt)

Uit welk(e) soort(en) deeltjes bestaat een oplossing van zwavelzuur?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 17 (2 punten)

Bij het maken van flashpapier mag geen metalen roerstaaf gebruikt worden om te mengen. Er ontstaat dan namelijk waterstofgas als gevolg van een reactie met de aanwezige zuren.

Geef de formule van waterstofgas en geef aan wat het gevaar van dit gas is.
Noteer je antwoord als volgt:
formule: …
gevaar: …

Vraag 18 (1 punt)

Met welke scheidingsmethode is het drogen van het papier vergelijkbaar?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop. 

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 19 (1 punt)

De reactie die plaatsvindt bij het neutraliseren (zie vorige tekstblok) is:
H+ + NaHCO3 → Na+ + H2O + CO2
Het mengsel gaat daarbij bruisen. Er wordt steeds een beetje NaHCO3 toegevoegd, net zolang totdat het bruisen stopt.

Het bruisen is het gevolg van een reactieproduct.
Welke formule heeft dit reactieproduct?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop. 

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 20 (2 punten)

Leg uit of natriumcarbonaat gebruikt zou kunnen worden om het zuur te neutraliseren.

Vraag 21 (1 punt)

Wat gebeurt er met de pH tijdens het neutraliseren?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop. 

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 22 (1 punt)

Uit het stoppen van het bruisen blijkt dat al het zuur heeft gereageerd. Maar ook universeelindicator kan dit aangeven. Hiernaast is de kleur weergegeven die universeelindicatorpapier krijgt bij elke pH. Welke kleur krijgt universeelindicatorpapier in de vloeistof wanneer de vloeistof neutraal is geworden?

 

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop. 

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Ga naar de volgende opgaven van dit eindexamen > NaSk2 – vmbo gl-tl – 2022 – tijdvak 2 – deel4

Bron: examenblad.nl

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Fehlingsreagens
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Fehlingsreagens
Vragen 23 t/m 28 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Zure matjes
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Zure matjes
Vragen 29 t/m 35 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Glas
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Glas
Vragen 36 t/m 43 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Speelgoedauto
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Speelgoedauto
Vragen 1 t/m 6 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Koper uit malachiet
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Koper uit malachiet
Vragen 7 t/m 13 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Stikstofoxiden
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Stikstofoxiden
Vragen 44 t/m 49 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Kustrace
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Kustrace
Doe vragen 1 t/m 7 uit eindexamen NaSk1 - kb - 2022
Lees meer
studiehulp icoon Diktemeter
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Diktemeter
Vragen 8 t/m 10 uit eindexamen NaSk1 - kb - 2022
Lees meer
studiehulp icoon Stoffen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Stoffen
Vragen 11 t/m 13 uit eindexamen NaSk1 - kb - 2022
Lees meer
studiehulp icoon Waterkoker
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Waterkoker
Vragen 14 t/m 19 uit eindexamen NaSk1 - kb - 2022
Lees meer