Zure matjes
Alle eindexamens

Eindexamen

Zure matjes

Dit zijn opgaven 29 t/m 35 uit het eindexamen NaSk2 – vmbo gl-tl – 2022 – tijdvak 2.
Ga naar het begin van dit examen.

De uitwerking vind je met de knop ‘Toon uitwerking’. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de uitwerking.

Zure matjes

Zure matjes zijn snoepjes die eerst erg zuur, en daarna zoet smaken. De zure smaak wordt veroorzaakt door citroenzuur (C6H8O7) dat als wit poeder aan de buitenkant van de snoepjes zit.

Selena besluit om uit te zoeken hoeveel citroenzuur een snoepje bevat. Ze doet dit met behulp van een titratie. Ze doet eerst een snoepje in een erlenmeyer met voldoende water en zwenkt de erlenmeyer enige tijd. Vervolgens haalt ze het snoepje eruit en voegt drie druppels van een geschikte indicator toe aan het mengsel in de erlenmeyer.
Ze leest de beginstand van de buret af en titreert het mengsel met natronloog. Zodra de kleur omslaat leest ze de eindstand van de buret af. Hieruit blijkt dat ze bij de titratie 6,13 mL natronloog heeft toegevoegd.

De reactie die plaatsvindt tijdens de titratie is hieronder vereenvoudigd en onvolledig weergegeven. Eén formule ontbreekt.

C6H8O7 + 3 OH → 3 H2O + …

 

Vraag 29 (2 punten)

Hieronder is een tabel weergegeven. Geef voor elke bewering aan of deze ‘wel’ of ‘niet’ van toepassing is op citroenzuur.

Vul bij het antwoord alle antwoorden in met een spatie tussen elk antwoord.
Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 30 (1 punt)

De eindstand van de buret was 8,02 mL.

Geef de beginstand die Selena heeft afgelezen in mL.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 31 (1 punt)

In de gegeven reactievergelijking ontbreekt een formule.

C6H8O7 + 3 OH → 3 H2O + …

Dit is de formule van een ionsoort. Dit ionsoort heeft lading 3–.

Geef deze ontbrekende formule.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 32 (1 punt)

Bij de titratie is in de erlenmeyer ook een positieve ionsoort aanwezig dat niet aan de reactie deelneemt.

Geef de formule van dit positieve ion.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 33 (1 punt)

Bij de titratie is een indicator gebruikt. Het omslagtraject hiervan begint wanneer het mengsel in de erlenmeyer net basisch wordt.

Welke indicator kan zijn gebruikt? Maak gebruik van Binas-tabel 36.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop. 

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 34 (2 punten)

Van de natronloog is bekend dat 5,00 mL nodig is om 31,4 mg citroenzuur volledig te laten reageren.

Bereken met de gegevens van Selena hoeveel mg citroenzuur heeft gereageerd.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop. 

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 35 (1 punt)

Selena gaat ervan uit dat alle citroenzuur van het snoepje gereageerd heeft. Ze heeft bepaald hoeveel milligram citroenzuur het snoepje bevatte, en wil nu ook weten wat het massapercentage citroenzuur van het onderzochte snoepje is. Helaas kan ze dit niet berekenen, omdat ze een gegeven vergeten heeft te bepalen.

Welk gegeven had Selena vooraf moeten bepalen om het massapercentage citroenzuur te kunnen berekenen?

Ga naar de volgende opgaven van dit eindexamen > NaSk2 – vmbo gl-tl – 2022 – tijdvak 2 – deel6

Bron: examenblad.nl

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Flashpapier
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Flashpapier
Vragen 14 t/m 22 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Fehlingsreagens
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Fehlingsreagens
Vragen 23 t/m 28 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Glas
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Glas
Vragen 36 t/m 43 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Stikstofoxiden
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Stikstofoxiden
Vragen 44 t/m 49 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Speelgoedauto
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Speelgoedauto
Vragen 1 t/m 6 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Koper uit malachiet
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Koper uit malachiet
Vragen 7 t/m 13 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Kustrace
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Kustrace
Doe vragen 1 t/m 7 uit eindexamen NaSk1 - kb - 2022
Lees meer
studiehulp icoon Diktemeter
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Diktemeter
Vragen 8 t/m 10 uit eindexamen NaSk1 - kb - 2022
Lees meer
studiehulp icoon Stoffen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Stoffen
Vragen 11 t/m 13 uit eindexamen NaSk1 - kb - 2022
Lees meer
studiehulp icoon Waterkoker
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Waterkoker
Vragen 14 t/m 19 uit eindexamen NaSk1 - kb - 2022
Lees meer