Stikstofoxiden
Alle eindexamens

Eindexamen

Stikstofoxiden

Dit zijn opgaven 44 t/m 49 uit het eindexamen NaSk2 – vmbo gl-tl – 2022 – tijdvak 2.
Ga naar het begin van dit examen.

De uitwerking vind je met de knop ‘Toon uitwerking’. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de uitwerking.

Stikstofoxiden

In een dagblad stond de volgende informatie:

  1. Stikstofoxiden (NOx) is een verzamelnaam voor gassen zoals NO, NO2 en
  2. N2O3. Deze gassen dragen bij aan het ontstaan van luchtverontreiniging.
  3. Stikstofoxiden kunnen ontstaan wanneer stikstof uit de lucht reageert met
  4. zuurstof uit de lucht. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens de verbranding
  5. van een fossiele brandstof in een verbrandingsmotor. Stikstofoxiden
  6. reageren met zonlicht in de atmosfeer, waardoor luchtverontreiniging
  7. ontstaat. Vooral in stedelijke gebieden is deze verontreiniging zichtbaar
  8. als een deken van geelbruine mist. Ook veroorzaken stikstofoxiden zure
  9. regen doordat ze met waterdamp uit de lucht reageren tot een zuur.

 

Vraag 44 (1 punt)

Geef de rationele naam van N2O3.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 45 (2 punten)

Geef de vergelijking van de reactie van stikstof tot NO2 (regels 3 en 4).

Vul je antwoord in aan elkaar en gebruik > voor de pijl. Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 46 (1 punt)

Geef aan waarom stikstof en zuurstof in de lucht onder normale omstandigheden niet met elkaar reageren.

Vraag 47 (1 punt)

In de regels 5 en 6 staat dat stikstofoxiden “reageren met zonlicht”.

Leg uit dat deze bewering chemisch onjuist is.

Vraag 48 (1 punt)

Bij de verbranding van sommige fossiele brandstoffen kan, behalve NOx, ook een andere stof vrijkomen die zure regen veroorzaakt.

Welke stof is dat?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop. 

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 49 (1 punt)

Een reactievergelijking voor de vorming van het zuur (regels 8 en 9) is hieronder onvolledig weergegeven:

… NO2 + O2 + 2 H2O > … H+ + … NO3

Alleen drie coëfficiënten ontbreken.

Neem deze onvolledige vergelijking over en vul de coëfficiënten aan.

Vul bij het antwoord de ontbrekende coëfficiënten in met een spatie tussen elk antwoord. Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op het examen verwacht de docent de hele reactievergelijking.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Dit was het laatste onderdeel van het eindexamen NaSk2 – vmbo gl-tl – 2022 – tijdvak 2.

Bron: examenblad.nl

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Koper uit malachiet
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Koper uit malachiet
Vragen 7 t/m 13 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Zure matjes
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Zure matjes
Vragen 29 t/m 35 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Speelgoedauto
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Speelgoedauto
Vragen 1 t/m 6 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Flashpapier
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Flashpapier
Vragen 14 t/m 22 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Fehlingsreagens
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Fehlingsreagens
Vragen 23 t/m 28 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Glas
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Glas
Vragen 36 t/m 43 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Kustrace
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Kustrace
Doe vragen 1 t/m 7 uit eindexamen NaSk1 - kb - 2022
Lees meer
studiehulp icoon Diktemeter
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Diktemeter
Vragen 8 t/m 10 uit eindexamen NaSk1 - kb - 2022
Lees meer
studiehulp icoon Stoffen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Stoffen
Vragen 11 t/m 13 uit eindexamen NaSk1 - kb - 2022
Lees meer
studiehulp icoon Waterkoker
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Waterkoker
Vragen 14 t/m 19 uit eindexamen NaSk1 - kb - 2022
Lees meer