Calciumcarbide
Alle eindexamens

Eindexamen

Calciumcarbide

Dit zijn opgaven 7 t/m 14 uit het eindexamen NaSk2 – vmbo gl-tl – 2023 – tijdvak 1.
Ga naar het begin van dit examen.

De uitwerking vind je met de knop ‘Toon uitwerking’. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de uitwerking.

Calciumcarbide

Calciumcarbide reageert met water tot het gas ethyn (C2H2) en een oplossing van een zout. De vergelijking van deze reactie is hieronder onvolledig weergegeven. Alleen de formule van calciumcarbide ontbreekt.

… + 2 H2O → C2H2 + Ca2+ + 2 OH

Ethyn kan bij verbranding een explosie veroorzaken. Een explosie is een extreem snelle verbranding.

 

Vraag 7 (1 punt)

Uit de gegeven vergelijking is de formule van calciumcarbide af te leiden.

Geef deze formule.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 8 (2 punten)

Tot welk soort stoffen behoort ethyn?
Kies steeds ‘wel’ of ‘niet’.

Vul bij het antwoord alle antwoorden in met een spatie tussen elk antwoord.
Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 9 (1 punt)

Geef de triviale naam van de gevormde zoutoplossing.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 10 (2 punten)

Uit de gegeven vergelijking blijkt dat de pH van de vloeistof verandert.

Licht dit toe aan de hand van een formule.
Noteer je antwoord als volgt:
Bij de reactie ontstaat …, dus de pH ..*.. .
(*kies ‘daalt’ of ‘stijgt’)

Vul bij het antwoord alle antwoorden in met een spatie tussen elk antwoord.
Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 11 (3 punten)

Geef de vergelijking van de volledige verbranding van ethyn.

Vraag 12 (1 punt)

Aan het werken met calciumcarbide zijn grote risico’s verbonden. Op de website van een leverancier zijn daarom voorzorgsmaatregelen gegeven, waaronder:
a Bewaar in goed gesloten verpakking.
b Draag beschermende kleding/materialen bij gebruik.

De leverancier geeft ook informatie over de risico’s van calciumcarbide:
1 Vormt in contact met water ontvlambare gassen.
2 Veroorzaakt huidirritatie.
3 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
4 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Welk van onderstaande pictogrammen past bij de gegeven risico’s?
Maak eventueel gebruik van Binas.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 13 (1 punt)

Douwe en Riet bespreken het gebruik van calciumcarbide als ‘vuurwerk’.
Douwe zegt “Dus een beetje calciumcarbide, scheutje water erbij, bal erop als deksel, aansteken en boem, mooie knal! Dat heet carbidschieten.”

Een gemeente geeft op haar website aan dat bij carbidschieten gedacht moet worden aan water en een blusdeken.

Welke verbrandingsvoorwaarde kan worden weggenomen met een blusdeken?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 14 (1 punt)

Riet stelt dat ‘ethyn-schieten’ een betere naam is dan ‘carbidschieten’.

Geef een argument voor de stelling van Riet. Maak gebruik van de informatie boven vraag 7.

Ga naar de volgende opgaven van dit eindexamen > NaSk 2 – vmbo gl-tl – 2023 – tijdvak 1 – deel3

Bron: examenblad.nl

 

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Geurverspreider
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Geurverspreider
Vragen 39 t/m 42 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Vaccin
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vaccin
Vragen 1 t/m 6 uit eindexamen NaSk 2 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Zuurstof op de maan
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Zuurstof op de maan
Vragen 15 t/m 22 uit eindexamen NaSk 2 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Drinkwaterproductie
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Drinkwaterproductie
Vragen 23 t/m 30 uit eindexamen NaSk 2 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Wintertafereel
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Wintertafereel
Vragen 31 t/m 35 uit eindexamen NaSk 2 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon medailles
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
medailles
Vragen 36 t/m 40 uit eindexamen NaSk 2 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Koolstofdioxide maken
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Koolstofdioxide maken
Vragen 41 t/m 47 uit eindexamen NaSk 2 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Heup-airbag
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Heup-airbag
Vragen 1 t/m 3 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Vat veilig verplaatsen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vat veilig verplaatsen
Vragen 4 t/m 8 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Formula Rossa
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Formula Rossa
Vragen 9 t/m 17 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer