Zuurstof op de maan
Alle eindexamens

Eindexamen

Zuurstof op de maan

Dit zijn opgaven 15 t/m 22 uit het eindexamen NaSk2 – vmbo gl-tl – 2023 – tijdvak 1.
Ga naar het begin van dit examen.

De uitwerking vind je met de knop ‘Toon uitwerking’. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de uitwerking.

Zuurstof op de maan

  1. Leven op de maan is nu onmogelijk, onder andere omdat op de maan
  2. geen zuurstof aanwezig is. De maanbodem (regoliet) biedt misschien
  3. uitkomst. Het regoliet is een mengsel van fijn gruis en gesteente en
  4. bestaat voor een belangrijk deel uit metaaloxiden. Door middel van
  5. elektrolyse kan zuurstof worden gevormd uit deze metaaloxiden. In een
  6. laboratorium is dit al gelukt uit nagemaakt regoliet. Doordat op deze
  7. manier zuurstof beschikbaar wordt, is het in de toekomst misschien toch
  8. mogelijk om langdurig op de maan te verblijven.

 

Vraag 15 (1 punt)

In regoliet komen onder meer Al2O3 en Fe2O3 voor. Wanneer van elk metaaloxide 1 kg volledig wordt omgezet door middel van elektrolyse, leveren ze beide een bepaalde massa zuurstof. Welke van beide stoffen levert daarbij de grootste massa zuurstof?

A Al2O3
B Fe2O3
C Beide stoffen leveren dezelfde massa zuurstof.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 16 (1 punt)

Regoliet bevat ook oxiden van andere elementen.

Welk van onderstaande oxiden is volgens Binas geen metaaloxide?

A MgO
B MnO
C SiO2
D TiO2

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 17 (1 punt)

Het nagemaakte regoliet (regel 6) werd in het laboratorium verhit tot een temperatuur van 950 °C. Bij deze temperatuur is dit regoliet vast. Bij welke temperatuur kan dit regoliet smelten

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 18 (1 punt)

Het nagemaakte regoliet werd fijngemalen en vermengd met gesmolten calciumchloride. In gesmolten calciumchloride kunnen de aanwezige deeltjes bewegen, waardoor deze stof de elektrische stroom geleidt.

Welk soort deeltjes zijn dat?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 19 (1 punt)

Welk soort proces is de vorming van zuurstof (regel 5)?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 20 (1 punt)

Bij het experiment wordt een elektrode van tin(IV)oxide gebruikt. Welke informatie geeft IV in de naam tin(IV)oxide?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 21 (1 punt)

Bij de elektrolyse worden oxide-ionen omgezet tot zuurstofmoleculen. Bij welke elektrode vindt deze omzetting plaats?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 22 (3 punten)

Een astronaut gebruikt gemiddeld 550 liter zuurstof per dag.

Bereken hoeveel kilogram regoliet minimaal nodig is om 550 liter zuurstof te produceren. Neem aan dat:

  • zuurstof een dichtheid heeft van 1,43 g per liter.
  • per gram regoliet 0,42 gram zuurstof kan worden gevormd.

 

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Ga naar de volgende opgaven van dit eindexamen > NaSk 2 – vmbo gl-tl – 2023 – tijdvak 1 – deel 4

Bron: examenblad.nl

 

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Meteoroïde
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Meteoroïde
Vragen 43 t/m 45 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Vaccin
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vaccin
Vragen 1 t/m 6 uit eindexamen NaSk 2 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Calciumcarbide
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Calciumcarbide
Vragen 7 t/m 14 uit eindexamen NaSk 2 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Drinkwaterproductie
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Drinkwaterproductie
Vragen 23 t/m 30 uit eindexamen NaSk 2 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Wintertafereel
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Wintertafereel
Vragen 31 t/m 35 uit eindexamen NaSk 2 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon medailles
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
medailles
Vragen 36 t/m 40 uit eindexamen NaSk 2 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Koolstofdioxide maken
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Koolstofdioxide maken
Vragen 41 t/m 47 uit eindexamen NaSk 2 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Heup-airbag
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Heup-airbag
Vragen 1 t/m 3 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Vat veilig verplaatsen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vat veilig verplaatsen
Vragen 4 t/m 8 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Formula Rossa
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Formula Rossa
Vragen 9 t/m 17 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer