Drinkwaterproductie
Alle eindexamens

Eindexamen

Drinkwaterproductie

Dit zijn opgaven 23 t/m 30 uit het eindexamen NaSk2 – vmbo gl-tl – 2023 – tijdvak 1.
Ga naar het begin van dit examen.

De uitwerking vind je met de knop ‘Toon uitwerking’. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de uitwerking.

Drinkwaterproductie

In Friesland wordt water uit de bodem opgepompt om er drinkwater van te maken. Het opgepompte water bevat nog ongewenste stoffen en is lichtgeel van kleur. Het drinkwater wordt daarom geproduceerd via onder meer de volgende stappen:

  1. Water wordt uit de bodem opgepompt.
  2. Het opgepompte water wordt in contact gebracht met veel lucht. Sommige stoffen die vies smaken, zoals ijzerverbindingen, vormen daarbij vlokjes.
  3. Het vloeibare mengsel wordt gezeefd in bakken die gevuld zijn met fijn zand. De vlokjes blijven achter.
  4. Met natronloog worden calciumionen en magnesiumionen in het water omgezet tot calciumhydroxide en magnesiumhydroxide, die vervolgens worden verwijderd.
  5. Daarna worden de stoffen verwijderd die de lichtgele kleur veroorzaken. Hierbij wordt een ionenwisselaar gebruikt.

Ten slotte wordt het gereinigde water het leidingnet ingepompt.

 

Vraag 23 (1 punt)

Vóórdat het water wordt opgepompt (stap 1) wordt het steeds anders benoemd.

In welke volgorde verandert deze naam?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 24 (1 punt)

Tijdens stap 2 kunnen ijzerionen omgezet worden tot Fe(OH)3. De vergelijking van deze reactie is hieronder onvolledig weergegeven.

4 Fe2+ + O2 + … H2O + 8 HCO3 → 4 Fe(OH)3 + 8 CO2

Welke coëfficiënt voor H2O maakt de vergelijking kloppend?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 25 (1 punt)

Bereken hoeveel kg O2 nodig is om 50,0 kg Fe2+-ionen om te zetten volgens de gegeven vergelijking.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 26 (1 punt)

Geef aan op welk verschil in stofeigenschap stap 3 berust.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 27 (2 punten)

In onderstaande tabel staan enkele gegevens van het opgepompte water en het gezuiverde drinkwater:

Leg uit dat uit de tabel blijkt dat ontharding van het opgepompte water heeft plaatsgevonden bij de bereiding tot drinkwater. Vermeld in je uitleg de namen van twee betrokken ionsoorten.

Vraag 28 (1 punt)

Uit de tabel blijkt dat de zuurgraad verandert bij de zuivering. Zijn het opgepompte water en het gezuiverde drinkwater zuur, basisch of neutraal?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 29 (2 punten)

Een Fries drinkwaterbedrijf produceert 2,5 x 1010 L drinkwater per jaar.

Bereken aan de hand van de gegevens uit de tabel hoeveel kg ijzerionen minimaal per jaar verwijderd wordt.

 Geef de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers en gebruik ^ als het exponent in je antwoord (6,7×10-2 = 6,7×10^-2).
Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 30 (1 punt)

Wat gebeurt er in een ionenwisselaar met de stoffen die de kleur in het water veroorzaken (stap 5)?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Ga naar de volgende opgaven van dit eindexamen > NaSk 2 – vmbo gl-tl – 2023 – tijdvak 1 – deel5

Bron: examenblad.nl

 

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Vaccin
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vaccin
Vragen 1 t/m 6 uit eindexamen NaSk 2 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Calciumcarbide
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Calciumcarbide
Vragen 7 t/m 14 uit eindexamen NaSk 2 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Zuurstof op de maan
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Zuurstof op de maan
Vragen 15 t/m 22 uit eindexamen NaSk 2 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Wintertafereel
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Wintertafereel
Vragen 31 t/m 35 uit eindexamen NaSk 2 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon medailles
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
medailles
Vragen 36 t/m 40 uit eindexamen NaSk 2 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Koolstofdioxide maken
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Koolstofdioxide maken
Vragen 41 t/m 47 uit eindexamen NaSk 2 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Heup-airbag
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Heup-airbag
Vragen 1 t/m 3 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Vat veilig verplaatsen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vat veilig verplaatsen
Vragen 4 t/m 8 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Formula Rossa
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Formula Rossa
Vragen 9 t/m 17 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Altijd licht
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Altijd licht
Vragen 18 t/m 22 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer