Koolstofdioxide maken
Alle eindexamens

Eindexamen

Koolstofdioxide maken

Dit zijn opgaven 41 t/m 47 uit het eindexamen NaSk2 – vmbo gl-tl – 2023 – tijdvak 1.
Ga naar het begin van dit examen.

De uitwerking vind je met de knop ‘Toon uitwerking’. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de uitwerking.

Koolstofdioxide maken

 1. Een docent maakt een opstelling voor een demonstratieproef.
 2. In de erlenmeyer doet hij achtereenvolgens zoutzuur, een paar
 3. druppels methyloranje en een klein schepje calciumcarbonaat.
 4. Direct daarna sluit hij de erlenmeyer af met een kurk waar
 5. een glasbuisje doorheen steekt met een slangetje eraan.
 6. Het slangetje leidt naar een maatcilinder die helder
 7. kalkwater bevat. Doordat in de erlenmeyer
 8. calciumcarbonaat reageert met zoutzuur ontstaat
 9. koolstofdioxide (reactie I). Dit gas reageert vervolgens
 10. met de vloeistof in de maatcilinder (reactie II).

 

Vraag 41 (1 punt)

Geef de formule van calciumcarbonaat.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 42 (1 punt)

Door welk type reactie ontstaat het koolstofdioxide (regels 8 en 9)?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 43 (2 punten)

De docent geeft deze proef schematisch weer op het bord. Twee stoffen geeft hij alleen aan met een letter: X en Y. Hij geeft de leerlingen de opdracht om de ontbrekende namen aan te vullen.

Voer de opdracht van de docent uit. Maak hierbij gebruik van de informatie boven vraag 41.
Noteer de antwoorden die horen op de puntjes:
X = …
Y = …

Vul bij het antwoord alle antwoorden in met een spatie tussen elk antwoord.
Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 44 (1 punt)

De docent voegt steeds wanneer de reactie stopt, een beetje calciumcarbonaat toe. Dit doet hij net zolang totdat het calciumcarbonaat niet meer reageert. De leerlingen maken vervolgens een verslag van deze demonstratieproef.
Hieronder staat een onderdeel uit zo’n verslag:

 • In de erlenmeyer ontstaan belletjes.
 • In de maatcilinder gaat het borrelen.
 • In de maatcilinder wordt de vloeistof troebel.
 • In de erlenmeyer verandert de kleur.
 • Na de kleurverandering stopt na een tijdje de gasvorming.
 • Op de bodem in de erlenmeyer blijft vaste stof liggen.

Geef aan waaraan de docent merkt dat het calciumcarbonaat niet meer reageert.

Vraag 45 (1 punt)

Een verslag bestaat uit verschillende onderdelen, zoals een onderzoeksvraag.

Geef aan welk onderdeel van het verslag is weergegeven.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 46 (1 punt)

Een van de gegeven zinnen uit het verslag maakt duidelijk dat het ontstane gas koolstofdioxide is.

Welke van deze zinnen is dat?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 47 (1 punt)

De kleurverandering in de erlenmeyer is zichtbaar doordat methyloranje aan de vloeistof was toegevoegd.

Geef aan welke kleurverandering plaatsvindt.
Vul de antwoorden op de puntjes in:
De kleur verandert van … naar … .

Vul bij het antwoord alle antwoorden in met een spatie tussen elk antwoord.
Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Dit was het laatste onderdeel van het eindexamen NaSk 2 – vmbo gl-tl – 2023 – tijdvak 1.

Bron: examenblad.nl

 

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Heup-airbag
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Heup-airbag
Vragen 1 t/m 3 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Vaccin
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vaccin
Vragen 1 t/m 6 uit eindexamen NaSk 2 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Calciumcarbide
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Calciumcarbide
Vragen 7 t/m 14 uit eindexamen NaSk 2 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Zuurstof op de maan
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Zuurstof op de maan
Vragen 15 t/m 22 uit eindexamen NaSk 2 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Drinkwaterproductie
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Drinkwaterproductie
Vragen 23 t/m 30 uit eindexamen NaSk 2 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Wintertafereel
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Wintertafereel
Vragen 31 t/m 35 uit eindexamen NaSk 2 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon medailles
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
medailles
Vragen 36 t/m 40 uit eindexamen NaSk 2 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Koper uit malachiet
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Koper uit malachiet
Vragen 7 t/m 13 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Stikstofoxiden
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Stikstofoxiden
Vragen 44 t/m 49 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Vat veilig verplaatsen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vat veilig verplaatsen
Vragen 4 t/m 8 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer