Gehaltes (TGG, %, dichtheid)
Alle oefentoetsen

Oefentoets

Gehaltes (TGG, %, dichtheid)

Deze oefentoets bestaat uit 6 vragen over het onderwerp gehaltes (TGG, %, dichtheid), succes!

De oefentoets bestaat uit meerkeuze, exacte antwoorden en open vragen. Voor de open vragen, schrijf je antwoord op en klik op bekijk hints voor de hints en dan de uitwerking.

Vraag 1

Lucht bevat 20,9 volume % zuurstof. Bereken hoeveel gram zuurstof aanwezig is in 2,0 m3 lucht. Gebruik als dichtheid van zuurstof 1,43 g/L.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 2

Anatto, een voedingsmiddelen kleurstof, wordt gebruikt in sommige voedingsmiddelen, bijvoorbeeld in kaas. De kaassoort Red Leicester heeft een oranje kleur doordat hij relatief veel anatto bevat. Teun eet zes blokjes Red Leicester.

Laat met behulp van een berekening zien dat Teun de ADI waarde van bixine niet overschrijdt. Gebruik de volgende gegevens:

  • Eén blokje weegt 15 gram.
  • Red Leicester bevat 24 massa-ppm bixine.
  • De ADI-waarde van bixine is 0,065 mg per kg lichaamsgewicht.
  • Teun weegt 67 kg.

Schrijf je antwoord op en controleer het hierna met de knop hieronder

Vraag 3

Een volwassene heeft dagelijks 150 tot 200 microgram jodium* nodig. Jodium is belangrijk voor de vorming van schildklierhormonen. Deze hormonen zorgen dat de stofwisseling en het zenuwstelsel goed functioneren en dat met name kinderen goed groeien. Een jodiumtekort kan bij kinderen leiden tot een groeiachterstand en/of verminderd leervermogen. Een teveel aan jodium is ook niet goed. De veilige bovengrens ligt voor gezonde mensen op 600 microgram per dag. In Nederland komt weinig jodium voor in de bodem en daarmee ook weinig in onze voeding. De overheid spreekt daarom met de voedingsmiddelenindustrie af welke voedingsmiddelen mogen worden verrijkt met jodium. Zo wordt jodium toegevoegd aan bakkers- en keukenzout. In ‘gewoon’ keukenzout of zeezout zit weinig tot geen jodium. Het zogenoemde ‘Jozo’-zout dat in de winkel verkrijgbaar is, is keukenzout waaraan extra jodium is toegevoegd.

Hieronder staat de samenstelling van Jozo, zoals weergegeven op de verpakking, vermeld.

Ingrediënten:

– Zout (NaCl) min. 99,7%

– Jodium (KI) 50 mg/kg

– Antiklontermiddel

Eén theelepel Jozo heeft een massa van 2,0 gram.

*In bovenstaand tekstfragment wordt met ‘jodium’ de stof kaliumjodide bedoeld.

Bereken met behulp van de gegeven samenstelling van Jozo hoeveel microgram I één theelepel Jozo bevat (1 microgram = 10–6 g).

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 4

In Engeland ontstond ophef toen bleek dat het mineraalwater van een bepaald merk een te hoge concentratie bromaationen (BrO3 ) bevatte. Bovendien bleek dat gewoon kraanwater was gebruikt om het mineraalwater te maken. De fabrikant van het mineraalwater gaf toe dat hij kraanwater had gebruikt, maar hij kon geen verklaring geven voor de te hoge concentratie bromaationen. Om het kraanwater te kunnen gebruiken voor de productie van mineraalwater had de fabrikant het kraanwater eerst gezuiverd. Mineraalwater moet volgens de Engelse warenwet ten minste 60 mg calciumionen per liter bevatten. Daarom had de fabrikant per liter gezuiverd kraanwater 0,20 g calciumchloride toegevoegd.

Ga met behulp van een berekening na dat het zo verkregen water voldoet aan de norm van de Engelse warenwet.

Vraag 5

Hieronder is een gedeelte van de veiligheidskaart van LPG (autogas) weergegeven.

MAC-waarde wordt ook grenswaarde of TGG-waarde genoemd.
1,0 L LPG verdampt in een ruimte van 200 m3.

a)

Wordt de grenswaarde van LPG wordt overschreden? Gebruik twee gegevens van de veiligheidskaart en antwoord ja of nee.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Op de veiligheidskaart is aangegeven tussen welke volumepercentages van LPG in lucht er gevaar voor explosie bestaat. Een auto met een lekke LPG-tank staat geparkeerd in een garage. De inhoud van de garage is 45 m3.

 

b)

Bereken hoeveel liter vloeibare LPG minstens uit de lekkende tank moet verdampen om explosiegevaar te veroorzaken. Gebruik daarbij gegevens van de veiligheidskaart en uit tekstfragment 1.

Ga ervan uit dat er geen LPG uit de garage verdwijnt en dat de gehele garage wordt gevuld met het explosieve gasmengsel.

Noteer decimalen met een komma, bijvoorbeeld: 3,5

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 6

Alex heeft diabetes en mag dus weinig suiker tot zich nemen. Daarom drinkt zij light-frisdranken en koffie met zoetjes in plaats van suiker. Ze drinkt per dag 0,50 liter frisdrank en vier kopjes koffie met twee zoetjes per kopje. Light-frisdrank bevat 98 mg aspartaam per liter; één zoetje bevat 18 mg aspartaam.

In Binas/ScienceData is de ADI-waarde van aspartaam gegeven.

Stel Alex weegt 91kg, ga met de hulp van een berekening na of Alex op deze manier de ADI-waarde voor aspartaam overschrijdt.

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Gehaltes
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Gehaltes
Oefentoets over rekenen aan volume, massa, dichtheid en ppm.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Zouten
Scheikunde | Havo | 4
Oefentoets
Zouten
Oefentoets over de naamgeving en formules van zouten.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Reactiesnelheid en energie
Scheikunde | Havo | 4
Oefentoets
Reactiesnelheid en energie
Oefentoets over reactiesnelheid en energie.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Molariteit
Scheikunde | Havo | 4
Oefentoets
Molariteit
Oefentoets over het berekenen van molariteit.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Organische chemie - naamgeving
Scheikunde | Havo | 4
Oefentoets
Organische chemie - naamgeving
Oefentoets over naamgeving in de organische chemie.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Bindingen
Scheikunde | Havo | 4
Oefentoets
Bindingen
Oefentoets over bindingen (atoom, vanderwaals etc).
Bekijk de toets
studiehulp icoon Atoombouw
Scheikunde | Havo | 4
Oefentoets
Atoombouw
Oefentoets over atoombouw.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Polymeren
Scheikunde | Vwo | 6
Oefentoets
Polymeren
Oefentoets over polymeren en polymerisatiereacties.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Redoxreacties
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Redoxreacties
Oefentoets over redoxreacties herkennen, half- en totaalreacties.
Bekijk de toets
studieorientatie icoon Levend materiaal op basis van de natuur Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Levend materiaal op basis van de natuur
Peter onderzoekt slim materiaal gebaseerd op de natuur
Bekijk het filmpje