Polymeren
Alle oefentoetsen

Oefentoets

Polymeren

Deze oefentoets bestaat uit vijf vragen over het onderwerp polymeren.

De uitwerking vind je na het openen van alle hints. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de hints en uitwerking.

Vraag 1

Dit is de structuurformule van MMA. Van MMA kan je een additiepolymeer maken.

Teken een stukje uit het midden van poly-MMA dat bestaat uit drie monomeereenheden.

Vraag 2

Teken een stukje van uit het copolymeer van HO-CH2-CH2-OH en de onderstaande stof. Teken van beide monomeren twee eenheden.

Vraag 3

Uit TDC en nog een monomeer ontstaat het polymeer PPTA en HCl.

a)

Geef de structuurformule van dat andere monomeer.

b)

Leg uit of dit polymeer een additiepolymeer of een condensatiepolymeer is.

Vraag 4

Een soort polypropeen heeft een gemiddelde molecuulmassa van 3,0*105 u.
Bereken hoeveel monomeereenheden de gemiddelde keten bevat.

Geef je antwoord in 103, bijvoorbeeld 9,7*103wordt 9,7.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 5

Piepschuim wordt onder andere gebruikt als verpakkingsmateriaal. Het is opgebouwd uit aan elkaar gekleefde bolletjes van een polymeer. Bij het maken van dit verpakkingsmateriaal worden de polymeerkorrels eerst in een reactor verwarmd terwijl een gas wordt doorgeblazen. De korrels schuimen dan op tot bolletjes. Het gas in deze piepschuim-bolletjes wordt vanzelf vervangen door lucht. Vervolgens worden de bolletjes in een mal gebracht en opnieuw verwarmd. De bolletjes kleven dan aan elkaar tot het gewenste verpakkingsmateriaal.

a)

Welke soort polymeer wordt gebruikt om piepschuim van te maken: een thermoplast of een thermoharder?

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Het is efficiënter om het polymeer in de vorm van korrels te vervoeren dan in de vorm van piepschuim-bolletjes. Om een bepaalde massa in de vorm van piepschuim-bolletjes te vervoeren, zijn veel meer vrachtwagens nodig, dan wanneer die massa in de vorm van polymeerkorrels wordt vervoerd. Een vrachtwagen kan maximaal 46 ton polymeerkorrels vervoeren.

b)

Bereken hoeveel vrachtwagens nodig zijn voor het vervoer van 46 ton piepschuim-bolletjes. Neem aan dat de laadruimte van een vrachtwagen 100 m3 is.

Gegeven:

  • de dichtheid van de polymeerkorrels is 1,06*103 kg m–3
  • de dichtheid van de piepschuim-bolletjes is 22,5 kg m–3
  • een ton is 103 kg.

Geef je antwoord in gehele getallen.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

In het verleden werd alle piepschuim gemaakt van polystyreen. Deze soort piepschuim wordt vaak aangeduid met de afkorting EPS. Polystyreen wordt gevormd door additiepolymerisatie van styreen. Deze polymerisatie is een endotherme reactie. Bij de omzetting van de polystyreenkorrels tot piepschuim-bolletjes wordt pentaan gebruikt, dat wordt verhit. Styreen en pentaan worden beide uit aardolie verkregen.

Hieronder is een stukje uit het midden van de structuurformule van polystyreen afgebeeld.

c)

Geef de structuurformule van styreen.

Sinds 2009 is een nieuw soort piepschuim ontwikkeld: BioFoam®. BioFoam® bestaat uit polymelkzuur, de polyester van melkzuur. De vorming van polymelkzuur is een exotherme reactie. Het melkzuur dat wordt gebruikt voor de productie van BioFoam®, wordt verkregen door vergisting van suikers en zetmeel uit bijvoorbeeld suikerriet en maïs.

Bij de omzetting van polymelkzuurkorrels tot piepschuim-bolletjes wordt koolstofdioxide gebruikt dat wordt gewonnen uit de rookgassen van energiecentrales. Hieronder is de structuurformule van melkzuur weergegeven.

 

d)

Teken een uiteinde van de structuurformule van polymelkzuur. In het getekende stukje moeten drie monomeren zijn verwerkt.

BioFoam® wordt wel ‘groen’ piepschuim genoemd. Eén van de redenen daarvoor is dat de netto hoeveelheid CO2 die bij de productie van een ton BioFoam® wordt uitgestoten aanzienlijk minder is dan bij de productie van een ton EPS. Zie onderstaande grafiek.

Een aantal factoren is van invloed op de netto CO2 uitstoot tijdens de productie. Eén ervan is het warmte-effect van de polymerisatiereactie.

 

e)

Leg uit of, met betrekking tot de hoogte van de netto CO2 uitstoot, het warmte-effect van de polymerisatiereacties in het voordeel of in het nadeel is van BioFoam® in vergelijking met EPS.

f)

Leg uit of het verschil in grondstoffen ertoe bijdraagt dat de netto CO2 uitstoot per ton polymeer voor BioFoam® lager is dan voor EPS.

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Polymeren
Scheikunde | Vwo | 6
Oefentoets
Polymeren
Oefentoets over polymeren en polymerisatiereacties.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Zuren-basen
Scheikunde | Havo | 5
Oefentoets
Zuren-basen
Oefentoets over zuur-basereacties en pH berekenen.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Elektrochemische cel en batterij
Scheikunde | Havo | 5
Oefentoets
Elektrochemische cel en batterij
Oefentoets over redoxreacties in elektrochemische cellen.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Biochemie
Scheikunde | Havo | 5
Oefentoets
Biochemie
Oefentoets over aminozuren, enzymen en eiwitten.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Redoxreacties
Scheikunde | Havo | 5
Oefentoets
Redoxreacties
Oefentoets over lading, oxidatoren en reductoren.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Redoxreacties
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Redoxreacties
Oefentoets over redoxreacties herkennen, half- en totaalreacties.
Bekijk de toets
studieorientatie icoon Levend materiaal op basis van de natuur Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Levend materiaal op basis van de natuur
Peter onderzoekt slim materiaal gebaseerd op de natuur
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Waarom ik moleculen opsluit in een kooi? Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Waarom ik moleculen opsluit in een kooi?
Anne onderzoekt reactie- omstandigheden van moleculen
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Op de mavo wilde ik al scheikunde studeren Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Op de mavo wilde ik al scheikunde studeren
Lara is chemisch analist bij het bedrijf Astellas.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Chemie is altijd mijn passie geweest Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Chemie is altijd mijn passie geweest
Nick Das studeerde hbo-Chemie en is nu laboratoriummanager.
Bekijk het filmpje