Ontstaan ionen en werking loodaccu’s
kennisclip Alle uitlegfilmpjes

Uitlegfilmpje

Ontstaan ionen en werking loodaccu’s

Noor van de SistersinScience_NL legt in deze kennisclip uit hoe een ion ontstaat. Ze geeft voorbeelden van positieve ionen en negatieve ionen. Ze laat het voorbeeld van een loodaccu zien, waarin loodionen een redoxreactie aangaan.Geen zin om een filmpje te bekijken? Hieronder lees je de tekst:

Hallo, ik ben Noor van de Sisters in Science en vandaag gaan we het hebben over ionen.

Ik ga vertellen hoe ionen ontstaan en hoe het wordt gebruikt aan de hand van een voorbeeld van de vraagbaak.

Nou, laten we beginnen met dat we ooit hebben geleerd dat atomen en moleculen eigenlijk neutraal geladen zijn, dus ze hebben eigenlijk geen lading.

Het aantal protonen en het aantal elektronen zijn aan elkaar gelijk.

En als we nou beginnen met het bekende atoommodel.

We weten dat in het atoommodel de kern een positieve lading heeft en daaromheen cirkelen dus allemaal elektronen.

Nou, dit zijn allemaal elektronen die eromheen cirkelen en die hebben een negatieve lading.

En de elektronen die eromheen cirkelen heten dus een wolk of in een moeilijk woord elektronenconfiguratie.

Maar voor nu gaan we het hebben over de wolk.

Nou, dit is heel belangrijk, want ik ga zo uitleggen hoe ionen ontstaan aan de hand van het atoommodel.

Nou, we weten dat een ion een deeltje is met een lading.

Dus een ion is een deeltje met een lading, waarvan het aantal protonen niet gelijk is aan het aantal elektronen.

Elektron, elektronen, daar kan ik niet meer schrijven.

En een lading ontstaat dus uit een ion, ontstaat dus uit volgt, doordat een positief ion, dan gaan we even, dat is ons eerste voorbeeld.

Een positief ion, die ontstaat doordat er een neutraal atoom, waarvan de elektronen dus in die wolk zitten, die laten dus los van het atoom en het atoom wordt dus een ion.

Dus de elektronen verdwijnen uit die wolk en dan ontstaat er dus een ion.

Dus als we kijken naar bijvoorbeeld een natriumatoom, dus dat is gewoon Na.

Die laat een elektron los, dus die wordt Na+, plus e-.

Een natriumion heeft dus 11 protonen en 10 elektronen.

En omdat die minder elektronen heeft dan de protonen, is het Na+.

Nou, een atoom kan ook meerdere elektronen afstaan, bijvoorbeeld een aluminiumion.

En hier, aluminium, wordt eigenlijk, aluminium 3+, want hij staat drie elektronen af.

En een aluminiumion heeft dus 13 protonen en 10 elektronen.

En omdat hij minder elektronen heeft dan die protonen, is het dus Al3+.

Nou een positief geladen ion wordt ook wel een kation genoemd.

Nou naast de positieve ionen heb je natuurlijk ook negatieve ionen en een negatief ion ontstaat doordat een neutraal atoom elektronen in zich opneemt.

En, het kunnen één of meerdere atomen zijn, dus een voorbeeld van één negatief ion.

Die neemt dus elektronen op.

Dan een voorbeeld is bijvoorbeeld zuurstof.

Zuurstof kan twee elektronen in zich opnemen en wordt dus een oxide ion, dus O2-.

Of broom, die maar één elektron in zich opneemt en wordt dus een bromide ion.

En een negatief geladen ion wordt ook wel een anion genoemd.

Nou, een heel belangrijk proces hier is dus de ladingsverandering.

En een deeltje van een ion, een lading van een ion kan dus hoger zijn, dus een deeltje kan dus hoger worden en dat heet dus oxidatie.

Dus positieve ionen heten, dat proces waarbij een lading hoger wordt, heet dus oxidatie.

En bij een negatief ion heet dat reductie.

En nu zou je vast wel denken, hè, de woorden oxidatie en reductie komen bekend voor, want die termen worden ook wel gebruikt in redoxreacties.

Maar bij een redoxreactie, wat er gebeurt is dat de elektronen worden overgedragen van het ene deeltje naar het andere deeltje.

En op die manier kunnen er dus ionen ontstaan en ik ga hier een voorbeeld van geven aan de hand van een vraagbaak en een voorbeeld is de lood accu.

Nou, ik ga proberen mijn best te doen om een loodaccu te tekenen.

Stel je voor, dit is een simpel voorbeeld van een loodaccu die je vaak ziet in auto’s.

En in de loodaccu, in de loodaccu heb je eigenlijk van die platen, dus hier heb je een plaat.

En een andere plaat, je hebt twee platen.

Normaal heeft een loodaccu meerdere platen, maar voor dit voorbeeld teken ik dat in twee.

Nou, de eerste plaat is de minpool. En die andere plaat is de pluspool.

En wat er gebeurt in de loodaccu is dat bij het opladen, of bij het bijgeladen worden, vindt dat plaats door een elektrische stroom.

Dus bij een minpool, wat er gebeurt is dat er lood ontstaat.

Lood wordt dus gevormd uit loodsulfaat.

Dus hier wordt lood gevormd uit loodsulfaat, dus dat is Pb2+, SO4 2-.

En lood ontstaat dus doordat het loodsulfaat elektronen in zich opneemt, dus hier worden elektronen opgenomen.

Even met een andere stift, dus hier worden elektronen opgenomen.

Bij de pluspool, verandert het loodsulfaat, dus die Pb2+ in Pb4+ dus hier staat hij elektronen af.

Dus twee elektronen minder, waarbij die dus 4+ wordt.

En wat er gebeurt is dat die elektronen die worden dus opgenomen door die elektrische stroom, waardoor hier weer lood ontstaat.

En die hele cirkel, waarbij dus de elektroden worden gepompt, dat vindt plaats door middel van de uitwendige spanningsbron.

Dus dit is een heel mooi voorbeeld waarbij dus elektronen ontstaan en worden gebruikt in de meest dagelijkse benodigdheden, zoals een batterij of een loodaccu.

Nou, nu vraag je je af waar er nog meer ionen ontstaan.

Nou ionen worden ook gevormd, bijvoorbeeld in zouten, bij mineralen of bijvoorbeeld soorten aartertsen.

Daar vind je ook dus ionen of zouten.

Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad en ik zie je weer snel.

Hoi, vond je deze video nou leuk?

Wij zijn Lotte, Noor en Mimi van de Sisters in Science.

Volg ons op insta en we zien je bij de volgende video, doei!

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Uitleg over zouten en oplosvergelijkingen Indicatie dat de post een filmpje is
Scheikunde | Vwo | Havo | Vmbo | 4 | 5 | 6
Uitlegfilmpje
Uitleg over zouten en oplosvergelijkingen
Noor legt het uit in dit filmpje!
Bekijk het filmpje
studiehulp icoon (A)polair, dipool-dipoolbinding en H-brug Indicatie dat de post een filmpje is
Scheikunde | Vwo | Havo | 4 | 3 | 5 | 6
Uitlegfilmpje
(A)polair, dipool-dipoolbinding en H-brug
Mimi legt het uit in dit filmpje!
Bekijk het filmpje
studiehulp icoon Verschil tussen redox en zuur-base Indicatie dat de post een filmpje is
Scheikunde | Vwo | Havo | 4 | 3 | 5 | 6
Uitlegfilmpje
Verschil tussen redox en zuur-base
Lotte legt het uit in dit filmpje!
Bekijk het filmpje
studiehulp icoon Elektrochemische cel: hoe ziet die eruit? Indicatie dat de post een filmpje is
Scheikunde | Vwo | Havo | 5 | 6
Uitlegfilmpje
Elektrochemische cel: hoe ziet die eruit?
Noor legt uit uit welke componenten een EC bestaat.
Bekijk het filmpje
studiehulp icoon Wat is H3O+? Indicatie dat de post een filmpje is
Scheikunde | Vwo | Havo | Vmbo | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2
Uitlegfilmpje
Wat is H3O+?
Mimi bespreekt een vraag uit de Vraagbaak Scheikunde.
Bekijk het filmpje
studiehulp icoon pH en wat het betekent Indicatie dat de post een filmpje is
Scheikunde | Vwo | Havo | Vmbo | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2
Uitlegfilmpje
pH en wat het betekent
Mimi legt uit wat pH is en wat het je vertelt over een oplossing.
Bekijk het filmpje
studiehulp icoon Zuren en basen in de keuken Indicatie dat de post een filmpje is
Scheikunde | Vwo | Havo | Vmbo | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2
Uitlegfilmpje
Zuren en basen in de keuken
Welke kom jij dagelijks tegen?
Bekijk het filmpje
studiehulp icoon Het verschil tussen de reductor en de oxidator Indicatie dat de post een filmpje is
Scheikunde | Vwo | Havo | 4 | 3 | 5 | 6
Uitlegfilmpje
Het verschil tussen de reductor en de oxidator
Lotte laat je het zien in dit filmpje.
Bekijk het filmpje
studiehulp icoon Verschil tussen redox en zuur-basereacties Indicatie dat de post een filmpje is
Scheikunde | Vwo | Havo | 4 | 3 | 5 | 6
Uitlegfilmpje
Verschil tussen redox en zuur-basereacties
Lotte laat je zien wat het belangrijkste verschil is.
Bekijk het filmpje
studiehulp icoon Hoe vormt een atoombinding? Indicatie dat de post een filmpje is
Scheikunde | NaSk2 | Vwo | Havo | Vmbo | 4 | 3 | 2
Uitlegfilmpje
Hoe vormt een atoombinding?
Lotte legt het uit en laat zien hoe je deze binding tekent.
Bekijk het filmpje