Allround pijpenbewerker
Alle opleidingen

Opleiding

Allround pijpenbewerker

Informatie

Alle gebouwen en woningen in Nederland zijn aangesloten op leidingnetwerken die gemaakt zijn van pijpleidingen. Er gaan water, olie, gas of chemische stoffen doorheen. Het is dus belangrijk dat alles goed aangelegd en onderhouden wordt. Als allround pijpenbewerker draag jij daar je steentje aan bij.

In Nederland liggen kilometers pijpleidingen onder de grond. Gas, water, chemicaliën of olie gaan er doorheen naar huizen, gebouwen of fabrieken. Deze leidingen bestaan uit verschillende materialen. Als allround pijpenbewerker weet je hoe je ze aanlegt en repareert. Je maakt onderdelen van pijpleidingen, zet ze aan elkaar en onderhoudt ze. Je bereidt het werk voor, begeleidt minder ervaren collega’s en test of ze het goed hebben gedaan.

Toelating

Algemeen
In het algemeen kun je de opleiding starten met:

Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)
Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.


Aanvullende eisen:
Voor deze opleiding kan een school aanvullende eisen stellen of wiskunde of natuur- en scheikunde onderdeel waren van het eindexamen.
Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.
Locatie
Regionaal Opleidingen Centrum Alfa-college
Voltastraat 33
7903 AA Hoogeveen

Andere locaties

Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort

Drachten

ROC van Amsterdam

Amsterdam

Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Terneuzen