Decoratie- en restauratieschilder
Alle opleidingen

Opleiding

Decoratie- en restauratieschilder

Informatie

Het schilderwerk van oude gebouwen weer als nieuw maken of beschadigde eeuwenoude versieringen opknappen, is dat iets voor jou?

Als decoratie- en restauratieschilder werk je aan bijzondere opdrachten. Je restaureert of decoreert bijvoorbeeld kerken of monumenten. Je werkt nauwkeurig en zorgvuldig. Soms werk je op hoogte. Jij houdt je altijd aan de regels voor veiligheid, milieu en kwaliteit. Ook geef jij leiding aan medewerkers en leerlingen. Soms zijn er problemen met het werk, de organisatie of het personeel. Dan bedenk jij zelf oplossingen. Zo nodig overleg je hierover met: opdrachtgevers, aannemers, collega’s of gemeentes. Bij grote projecten werk je vaak onder leiding van een projectleider.

Toelating

Algemeen
In het algemeen kun je de opleiding starten met:

Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3)
Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.


Aanvullende eisen:

Voor deze opleiding kan een school aanvullende eisen stellen of wiskunde of natuur- en scheikunde onderdeel waren van het eindexamen.

Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.
Locatie
Nimeto Algemeen Bijzondere Scholengemeenschap voor Mbo Kmbo
Smijerslaan 2
3572 LP Utrecht

Andere locaties

C I B A P Christelijk MBO

Zwolle

Stichting Interconf. Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Regio Amersfoort

Amersfoort

SiNTLUCAS

Boxtel