Eerste monteur steigerbouw
Alle opleidingen

Opleiding

Eerste monteur steigerbouw

Informatie

Zorgen dat anderen op grote hoogte veilig kunnen werken, dat doet de eerste monteur steigerbouw.

Het monteren van steigers behoort tot één van de risicovolle taken binnen de bouw. Er is niet alleen een risico voor de monteur, maar ook voor de gebruiker van de steiger. Door jouw werk kunnen andere vakmensen veilig werken op hoogte. Als monteur steigerbouw werk je met verschillende veiligheidsvoorschriften. Je hebt een verantwoordelijke baan. Je monteert en demonteert samen met collega's steigers en ondersteuningsconstructies. Dit zijn vaak de meer complexe constructies. Je keurt ze en levert steigers op. Daarnaast organiseer je het dagelijkse werk van je collega's.

Toelating

Algemeen
In het algemeen kun je de opleiding starten met:

Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)
Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling


Aanvullende eisen:
Voor deze opleiding kan een school aanvullende eisen stellen of wiskunde of natuur- en scheikunde onderdeel waren van het eindexamen.
Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.
Locatie
Regionaal Opleidingen Centrum Da Vinci College
M. H. Trompweg 229
3317 BS Dordrecht

Andere locaties

Regionaal Opleidingen Centrum Da Vinci College

Hoogeveen