Kapitein binnenvaart
Alle opleidingen

Opleiding

Kapitein binnenvaart

Informatie

Op een schip goederen of mensen vervoeren, dwars door Nederland of Europa. Het is avontuurlijk werk met veel afwisseling. Als kapitein binnenvaart heb je een eigen schip, of ben je in dienst van een rederij.

Op een schip goederen of mensen vervoeren, dwars door Nederland of Europa. Het is avontuurlijk werk met veel afwisseling. Als kapitein binnenvaart heb je een eigen schip, of ben je in dienst van een rederij. Wie of wat je lading ook is, als kapitein binnenvaart sta je aan het roer van een binnenvaartschip. Problemen los jij op. Je werkt samen met je bemanning aan het onderhoud en zorgt voor een veilige vaart. Je kunt goed tegen stress.

Toelating

Algemeen
In het algemeen kun je de opleiding starten met:

Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3)
Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Aanvullende eisen:
Voor deze opleiding kan een school aanvullende eisen stellen op het gebied van fysieke (lichamelijke) geschiktheid met behulp van een medische keuring.


Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.
Locatie
Regionaal Opleidingen Centrum Nova College
Almenumerweg 1
8861 KM Harlingen

Andere locaties

Scheepvaart en Transport College

Rotterdam