Middenkaderfunctionaris Bouw
Alle opleidingen

Opleiding

Middenkaderfunctionaris Bouw

Informatie

Tijdens de bouw ben jij de spil. Je ontwerpt, plant en berekent wat nodig is om jouw bouwproject goed te laten verlopen.

Je houdt je bezig met alles wat nodig is om een gebouw te bouwen,  beheren en onderhouden. Je bent bij de voorbereiding, de uitvoering en het onderhoud betrokken. Je werkt ontwerpen uit en je voert projecten en metingen uit. Je werkt de planning bij en de kosten. Je weet dus overal wat van af. Bij grote bedrijven specialiseer je je vaak, bij kleinere bedrijven zijn je taken breder. Je werkt als  opzichter, calculator, werkvoorbereider, tekenaar of uitvoerder.

Toelating

Algemeen
In het algemeen kun je de opleiding starten met:

Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3)
Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling


Aanvullende eisen:

Voor deze opleiding kan een school aanvullende eisen stellen of wiskunde of natuur- en scheikunde onderdeel waren van het eindexamen.

Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.
Locatie
Regionaal Opleidingen Centrum Gilde Opleidingen Beroepsonderwijs en Educatie
Gebr. van Doornelaan 63
5961 BB Horst

Andere locaties

Regionaal Opleidingen Centrum Graafschap College

Doetinchem

Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland

Zaandam

Regionaal Opleidingen Centrum Rivor

Geldermalsen

Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs Volwasseneneducatie regio Utrecht

Utrecht

Regionaal Opleidingencentrum van Twente

Rijssen

Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA

Mierlo

Regionaal Opleidingen Centrum Rijn IJssel

Arnhem

Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort

Emmeloord

Hoornbeeck College voor Mbo op Reformatorische Grondslag

Amersfoort

Hoornbeeck College voor Mbo op Reformatorische Grondslag

Rotterdam

ROC van Amsterdam

Amsterdam

ROC van Amsterdam

Hilversum

Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA

Helmond

Schiedam

Rotterdam

Regionaal Opleidingen Centrum Gilde Opleidingen Beroepsonderwijs en Educatie

Roermond

Stichting Regionaal Opleidingen Centrum AVENTUS

Apeldoorn

Regionaal Opleidingencentrum van Twente

Hengelo

Regionaal Opleidingen Centrum van Flevoland

Lelystad

ROC van Amsterdam

Hilversum

Regionaal Opleidingen Centrum Horizon College

Heerhugowaard

Regionaal Opleidingen Centrum Da Vinci College

Hardinxveld-giessendam

Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort

Sneek

ROC van Amsterdam

Amsterdam

Regionaal Opleidingen Centrum Nova College

Hoofddorp

Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort

Drachten

Regionaal Opleidingen Centrum Nova College

Beverwijk

Regionaal Opleidingen Centrum Nijmegen eo

Nijmegen

Landstede Centraal

Harderwijk

Curio

Breda

Stichting Noorderpoort

Stadskanaal

Koning Willem I College

's-hertogenbosch

Curio

Bergen op Zoom

mboRijnland

Gouda

mboRijnland

Leiden

Stg ROC Summa College

Veldhoven

ROC Mondriaan

Haag

Stichting ROC Midden Nederland

Amersfoort

Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Vlissingen

Stichting ROC Midden Nederland

Nieuwegein

Deltion College

Zwolle

Regionaal Opleidingen Centrum Horizon College

Hoorn

Regionaal Opleidingen Centrum Tilburg

Tilburg

VISTA College

Maastricht

Regionaal Opleidingen Centrum Alfa-college

Groningen

Regionaal Opleidingen Centrum Alfa-college

Hoogeveen

Regionaal Opleidingen Centrum A12

Ede

Regionaal Opleidingen Centrum Friesland College

Leeuwarden

Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort

Leeuwarden

Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe College

Emmen