Middenkaderfunctionaris Infra
Alle opleidingen

Opleiding

Middenkaderfunctionaris Infra

Informatie

Van (vaar)wegen tot bruggenbouw en van spoorwegen tot opslaggebouwen: als middenkaderfunctionaris infra werk jij aan het bouwen en onderhouden van infrawerken.

Als middenkaderfunctionaris infra ben je betrokken bij de bouw en het onderhoud van infrawerken, zoals (vaar)wegen, bruggen en tunnels. Je bent bij elke stap in het bouwproces betrokken en hebt met veel verschillende mensen te maken. Je werkt ontwerpen uit, bereidt de uitvoering voor en voert projecten uit. Ook houd je rekening met kosten, planning en kwaliteit. Wat je uiteindelijk gaat doen, hangt af van het bedrijf en de functie waarin je werkt. Bij grote bedrijven specialiseer je je vaak, bij kleinere bedrijven zijn je taken breder.

Toelating

Algemeen
In het algemeen kun je de opleiding starten met:

Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3)
Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling


Aanvullende eisen:
Voor deze opleiding kan een school aanvullende eisen stellen of wiskunde of natuur- en scheikunde onderdeel waren van het eindexamen.
Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.
Locatie
Regionaal Opleidingen Centrum Alfa-college
Admiraal de Ruyterlaan 2
9726 GR Groningen

Andere locaties

Regionaal Opleidingen Centrum Gilde Opleidingen Beroepsonderwijs en Educatie

Roermond

Hoornbeeck College voor Mbo op Reformatorische Grondslag

Amersfoort

ROC van Amsterdam

Schiedam

Regionaal Opleidingencentrum van Twente

Hengelo

Regionaal Opleidingen Centrum van Flevoland

Lelystad

Regionaal Opleidingen Centrum Horizon College

Heerhugowaard

Regionaal Opleidingen Centrum Da Vinci College

Hardinxveld-giessendam

ROC van Amsterdam

Amsterdam

Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort

Drachten

Regionaal Opleidingen Centrum Nijmegen eo

Nijmegen

Curio

Breda

Koning Willem I College

's-Hertogenbosch

mboRijnland

Leiden

ROC Mondriaan

Den Haag

Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Vlissingen

Stichting ROC Midden Nederland

Nieuwegein

Deltion College

Zwolle

Regionaal Opleidingen Centrum Horizon College

Hoorn