Middenkaderfunctionaris Restauratie
Alle opleidingen

Opleiding

Middenkaderfunctionaris Restauratie

Informatie

Een monumentaal pand weer in oude glorie herstellen, dat is het werk van de middenkaderfunctionaris restauratie. Veel voldoening aan het einde van de klus.

Een middenkaderfunctionaris restauratie houdt zich van het begin tot het einde bezig met de restauratie van gebouwen (bijvoorbeeld monumenten). Vanaf de voorbereiding tot het werken op locatie ben je erbij. Je werkt onder meer ontwerpen uit, bereidt de uitvoering voor en voert projecten en metingen uit. Je hebt vaak een adviserende rol en stemt de verschillende werkzaamheden op elkaar af. Je combineert jouw kennis van het bouwproces met je kennis van wetgeving rond monumenten, vergunningen en subsidies.

Toelating

Algemeen
In het algemeen kun je de opleiding starten met:

Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3)
Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling


Aanvullende eisen:
Voor deze opleiding kan een school aanvullende eisen stellen of wiskunde of natuur- en scheikunde onderdeel waren van het eindexamen.
Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.
Locatie
Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Reggesingel 54
7461 AK Rijssen

Andere locaties

Koning Willem I College

's-Hertogenbosch

Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Vlissingen

Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort

Drachten

Regionaal Opleidingen Centrum Nijmegen eo

Nijmegen