Middenkaderfunctionaris smart industry
Alle opleidingen

Opleiding

Middenkaderfunctionaris smart industry

Informatie

Met nieuwe ontwikkelingen komen nieuwe beroepen. De middenkaderfunctionaris smart industry is daar een typisch voorbeeld van. Het is iemand die goed werkende systemen, producten of applicaties oplevert temidden van het 'internet of things'. Ben jij klaar voor de toekomst?

Als middenkaderfunctionaris smart industry werk je in een team van verschillende specialisten. Alles is erop gericht om slimme dingen te maken die de productieprocessen verbeteren. Je hebt kennis van techniek, digitalisering en applicatieontwikkeling en kunt goed problemen analyseren en oplossen.Je draagt bij aan een goed werkend systeem, product of applicatie, die voldoet aan de eisen van de opdrachtgever en je hebt bijgedragen aan het verbeteren van het productieproces.

Toelating

Algemeen
In het algemeen kun je de opleiding starten met:

Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3)
Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.
Locatie
Regionaal Opleidingen Centrum van Flevoland
Straat van Florida 1
1334 PA Buiten
Open dag
Open dag
24 januari 2023
16.00 - 20.00
Aanmelden
Open dag
Open dag
21 maart 2023
16.00 - 20.00
Aanmelden

Andere locaties

Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe College

Assen