Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw
Alle opleidingen

Opleiding

Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw

Informatie

Stel je eens voor dat jij zou kunnen bedenken hoe een stad er uitziet. Hoe de wegen lopen, waar de huizen staan en waar het winkelcentrum ligt.

Je bedenkt oplossingen voor de inrichting van gebieden. Bijvoorbeeld voor wegen en gebouwen in nieuwe of bewoonde situaties. Je kijkt goed naar de bestaande situatie. Hoe mensen werken, wonen en zich bewegen van de ene plek naar de andere. Je werk is afwisselend. De ene dag bekijk je buiten een locatie en de volgende dag zit je op kantoor om gegevens uit te werken. Je werkzaamheden bestaan uit het verzamelen en het verwerken van gegevens. Je werkt ontwerpen uit en je maakt werktekeningen en presentaties.

Toelating

Algemeen
In het algemeen kun je de opleiding starten met:

Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3)
Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling


Aanvullende eisen:
Voor deze opleiding kan een school aanvullende eisen stellen of wiskunde of natuur- en scheikunde onderdeel waren van het eindexamen.
Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.
Locatie
Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Edisonweg 4a
4382 NW Vlissingen

Andere locaties

Regionaal Opleidingen Centrum Nijmegen eo

Nijmegen

Koning Willem I College

's-hertogenbosch