Pijpenbewerker
Alle opleidingen

Opleiding

Pijpenbewerker

Informatie

Pijpleidingen van alle diktes en doorsneden liggen onder de grond. Ze vervoeren water, olie, gas of chemische stoffen door het hele land. Als pijpenbewerker zorg jij voor precies de juiste pijpen in dat netwerk.

In Nederland liggen kilometers pijpleidingen onder de grond. Gas, water, chemicaliën of olie gaan er doorheen naar woonhuizen en publieke gebouwen of fabrieken. Deze leidingen bestaan uit verschillende materialen. Als pijpenbewerker weet je hoe je ze aan elkaar kan lassen of lijmen. Ook weet je hoe je ze kan repareren als er ergens een lekkage is bijvoorbeeld. Je kunt bij veel verschillende bedrijven aan het werk met dit beroep.

Toelating

Algemeen
In het algemeen kun je de opleiding starten met:

Vmbo: een diploma in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
Mbo: een diploma van de entreeopleiding
Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.
Locatie
Regionaal Opleidingen Centrum Alfa-college
Voltastraat 33
7903 AA Hoogeveen

Andere locaties

Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort

Drachten

Rotterdam

ROC van Amsterdam

Amsterdam

Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Terneuzen