Procesoperator B
Alle opleidingen

Opleiding

Procesoperator B

Informatie

Grote, ingewikkelde apparaten zijn voor jou geen probleem. Jij zorgt ervoor dat alle machines goed blijven werken.

Je zorgt ervoor dat het productieproces in een fabriek goed loopt. Als er iets mis dreigt te gaan, grijp je in of stuur je bij. Daarbij maak je gebruik van uiteenlopende controle- en bedieningsapparatuur, die zowel bij de installatie als in de controlekamer zit. Je begeleidt en instrueert collega’s bij de productiewerkzaamheden en bij de productieplanning.Je houdt van techniek en je vindt het interessant om te weten hoe de machines werken. In de industrie gaat de productie dag en nacht door. Daarom werk je vaak in ploegendiensten.

Toelating

Algemeen
In het algemeen kun je de opleiding starten met:

Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)
Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.


Aanvullende eisen:
Voor deze opleiding kan een school aanvullende eisen stellen of wiskunde of natuur- en scheikunde onderdeel waren van het eindexamen.
Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.
Locatie
Regionaal Opleidingencentrum van Twente
M.H. Tromplaan 28
7513 AB Enschede

Andere locaties

Rotterdam

Regionaal Opleidingen Centrum Gilde Opleidingen Beroepsonderwijs en Educatie

Roermond

Stichting Regionaal Opleidingen Centrum AVENTUS

Deventer

Stichting Regionaal Opleidingen Centrum AVENTUS

Apeldoorn

VISTA College

Heerlen

Stg ROC Summa College

Eindhoven

Regionaal Opleidingen Centrum Da Vinci College

Dordrecht

Regionaal Opleidingen Centrum Nova College

Beverwijk

Koning Willem I College

's-hertogenbosch

Curio

Bergen op Zoom

Stichting ROC Midden Nederland

Nieuwegein

Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Terneuzen

ROC de Leijgraaf

Veghel

Regionaal Opleidingen Centrum Tilburg

Tilburg

Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA

Helmond

Stichting Noorderpoort

Groningen

Regionaal Opleidingen Centrum Friesland College

Leeuwarden

Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe College

Emmen

Nordwin College

Leeuwarden