Schipper-machinist beperkt werkgebied
Alle opleidingen

Opleiding

Schipper-machinist beperkt werkgebied

Informatie

Als schipper-machinist beperkt werkgebied blijf je dichter bij huis dan de collega’s op zee.

Beperkt werkgebied betekent: alleen in Nederlandse wateren en niet daarbuiten. Als schipper-machinist beperkt werkgebied vaar je dus alleen in Nederland. Of eigenlijk: niet meer dan 30 zeemijl uit de Nederlandse kust (een zeemijl is 1852 meter). Als schipper-machinist beperkt werkgebied vervoer je goederen met een schip. Je weet hoe je het schip het beste kunt laden, ook als het gaat om gevaarlijke stoffen. Je loopt wacht op de brug van het schip en controleert de positie en de koers van het schip. Als het nodig is verhelp je storingen. Je kan navigeren en manoeuvreren. Je kent je vaargebied goed. Je werkt en woont aan boord van het schip.

Toelating

Algemeen
In het algemeen kun je de opleiding starten met:

Vmbo: een diploma in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
Mbo: een diploma van de entreeopleiding
Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Aanvullende eisen:
Voor deze opleiding kan een school aanvullende eisen stellen op het gebied van fysieke (lichamelijke) geschiktheid met behulp van een medische keuring.


Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.
Locatie
Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Boulevard Bankert 130
4382 AC Vlissingen

Andere locaties

Deltion College

Zwolle

Scheepvaart en Transport College

Stellendam

Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort

Urk

Scheepvaart en Transport College

Zee

Scheepvaart en Transport College

Rotterdam

Regionaal Opleidingen Centrum Kop van Noord-Holland voor VAVO MBO VW

Helder