Technicus elektrotechnische systemen
Alle opleidingen

Opleiding

Technicus elektrotechnische systemen

Informatie

Met deze opleiding krijg jij complexe systemen weer aan de praat. Denk aan stilstaande treinen, bruggen die niet meer open of dicht gaan of verkeerslichten die niet meer werken. Je weet precies wat jij moet doen om de boel weer aan de gang te krijgen.

Een technicus elektronische systemen houdt van een uitdaging! Je bent een specialist in het maken en elkaar zetten van ingewikkelde, elektrotechnische producten. Denk daarbij aan haperende verkeerslichten, slecht functionerende riolen, stilstaande trams of treinen en bruggen die niet meer open of dicht gaan. Je krijgt deze systemen weer aan de praat, omdat je weet hoe je deze apparatuur moet samenstellen, installeren, afstellen en testen. Je gebruikt daarbij meestal tekeningen en handleidingen met maten.

Toelating

Algemeen
In het algemeen kun je de opleiding starten met:

Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3)
Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.


Aanvullende eisen:
Voor deze opleiding kan een school aanvullende eisen stellen of wiskunde of natuur- en scheikunde onderdeel waren van het eindexamen.
Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.
Locatie
Stg ROC Summa College
BIC 1
5657 BX Eindhoven

Andere locaties

Regionaal Opleidingen Centrum Graafschap College

Doetinchem

Deltion College

Zwolle

Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort

Sneek

Rotterdam

Regionaal Opleidingencentrum van Twente

Almelo

Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort

Drachten

mboRijnland

Gouda

ROC Mondriaan

Den Haag

Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort

Emmeloord