Technicus human technology
Alle opleidingen

Opleiding

Technicus human technology

Informatie

Je maakt als technicus human technology het leven van mensen makkelijker. Dat doe je door de producten waarmee ze werken gebruiksvriendelijker te maken.

Je past technische producten aan, aan de wensen van de klant. Je doet onderzoek en presenteert de resultaten. Daarnaast begeleid je verschillende projecten in het bedrijf. Je kan je goed inleven in verschillende situaties en je hebt gevoel voor techniek, de markt en trends. Als technicus human technology ben je op allerlei terreinen actief. Je weet hoe belangrijk het is dat voorwerpen gebruiksvriendelijk zijn en daar wil jij aan bijdragen. Voor dit werk heb je ruimtelijk inzicht nodig en je kan goed luisteren. Soms werk je alleen, soms in teamverband.

Toelating

Algemeen
In het algemeen kun je de opleiding starten met:

Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3)
Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.


Aanvullende eisen:
Voor deze opleiding kan een school aanvullende eisen stellen of wiskunde of natuur- en scheikunde onderdeel waren van het eindexamen.
Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.
Locatie
Regionaal Opleidingen Centrum Friesland College
Julianalaan 97
8931 AH Leeuwarden

Andere locaties

Regionaal Opleidingen Centrum van Flevoland

Buiten

ROC van Amsterdam

Rotterdam

Stichting Regionaal Opleidingen Centrum AVENTUS

Apeldoorn

ROC van Amsterdam

Hilversum

Koning Willem I College

's-Hertogenbosch

Stichting ROC Midden Nederland

Amersfoort

VISTA College

Sittard-Geleen

Regionaal Opleidingen Centrum Alfa-college

Groningen