Overzicht hulp bij leren

Zoek in alle hulp

Overzicht hulp bij leren

Uitlegfilmpjes, vraagbaken, oefentoetsen en profielwerkstukken voor scheikunde. Zoek en vind hier alles!

Filters

356 resultaten
Vak
Niveau
Leerjaar
Onderwerp
Soort hulp
Open filter
vraagbaak icoon Opstellen reactievergelijking: zoutzuur bij magnesiumoxide toegevoegd.
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
Opstellen reactievergelijking: zoutzuur bij magnesiumoxide toegevoegd.
Hallo, voor een project op school kregen we verschillende practicums en we moesten dan onze waarnemingen doen en we moesten die waarnemingen dan verklaren aan de van zuur-base-reactievergelijkingen. Nu begreep ik iets niet: Het practicum was: ‘Buis 1 bevat magnesiumoxide. Voeg wat 4 M zoutzuur toe.’ Mijn waarnemingen waren: Vooraf (het proefje): er zit wit […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Titraties en pH-curves
Scheikunde | Wo | 1
Vraag
Titraties en pH-curves
Beste, Ik heb een taak over titraties en pH-curve. Waarbij je een titreermiddel heb en een te doseren stof’. Dus in mijn geval gaat het om titratie van 20.00 ml 0.050M H2SO3-oplossing met 0.10M NaOH. Ik moet nu schrijven over welke systeem het gaat en de entiteit bepalen. Maar ik slap niet zo goed wat […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon nucleofiele additie
Scheikunde | Wo | 1
Vraag
nucleofiele additie
Hoe kan je weten welke moleculen in reactie met een nucleofiel het meest reactiefst zijn? Ik dacht om te kijken naar de leaving group en te zien hoe stabiel deze is. Maar wat moet je doen als je meer groepen hebt bijvoorbeeld een benzeenring met een nitrogroep en een chloor aan?
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Mesomeer en inductief effect
Scheikunde | Wo | 1
Vraag
Mesomeer en inductief effect
Ik snap niet zo goed hoe je de zuurheid van een organische moleculen moet vergelijken. Mij is aangeleerd om eerst te deprotoneren en dan kijken welk effecten er aanwezig zijn. Negatieve effecten bevorderen de zuurheid en positieve effecten niet. Maar ik snap niet hoe je kan zien waar deze effecten aanwezig zijn.
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Welke indicator moet ik kiezen bij titratie?
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
Welke indicator moet ik kiezen bij titratie?
Hallo, ik zag op een paar filmpjes dat je bij een zwakke base – sterk zuur titratie een indicator moest nemen met een omslagtraject rond de 4,0<pH<5,0. Alleen vraag ik mij af waarom dit niet een pH kan zijn van alles lager dan 7,0 want bijvoorbeeld broomfenolrood heeft een omslagtraject van 5,2<pH<6,8 dus als het […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Welke indicator moet ik kiezen bij titratie?
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
Welke indicator moet ik kiezen bij titratie?
Hallo, ik zag op een paar filmpjes dat je bij een zwakke base – sterk zuur titratie een indicator moest nemen met een omslagtraject rond de 4,0<pH<5,0. Alleen vraag ik mij af waarom dit niet een pH kan zijn van alles lager dan 7,0 want bijvoorbeeld broomfenolrood heeft een omslagtraject van 5,2<pH<6,8 dus als het […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon massaspectrometrie
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
massaspectrometrie
hoe moet je een structuurformule geven van het fragment bij de piek m/z=31? het gaat hier om de stof glycol met een m/z van 62.
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon halfreacties
Scheikunde | Havo | 5
Vraag
halfreacties
hallo, ik heb een twee vragen over de halfreactie van methanal. In mijn boek staat dat methanal H2CO is. in tabel 48 staat enkel H2CO + H2O (waarom is dit? Waarom staat water er al bij?) als halfreactie had ik de volgende formule opgesteld: H2CO + H2O (l) —> HCOOH + 2H^+ + 2e^- in […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon totaalreactie
Scheikunde | Havo | 5
Vraag
totaalreactie
Hallo, Ik heb een vraag over totaal reacties. als je twee halfreacties optelt, krijg je een totaal reactie. Is dit het zelfde als een redoxreactie?  
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon reacties herkennen
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
reacties herkennen
Ik weet niet wat voor soort type de onderstaande reacties zijn en vraag me af hoe je dat zou kunnen verklaren aan de hand van de deeltjes? H2O + 2FeO + Cl2  à Fe2O3 + 2HCl CaO + H2O à Ca2+ + 2OH–    
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon energiediagram
Scheikunde | Havo | 5
Vraag
energiediagram
Waarom is de activeringsenergie van een reactie in een energiediagram kleiner wanneer met een katalysator?
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Bufferoplossing
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
Bufferoplossing
Normaliter zal er bij het samenvoegen van een willekeurige zwakke base/zwak zuur met een sterk zuur/sterke base dit tot een aflopende reactie leiden. Bij buffers valt mijn op dat wanneer men bijvoorbeeld een diwaterstoffosfaat/monowaterstoffosfaat buffer heeft en hieraan bijvoorbeeld natronloog toevoegt, er een evenwichtsreactie van monowaterstoffosfaat met hydroxide-ionen, die samen water en diwaterstoffosfaat vormen, hoe […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Zure en base reacties: los of aan elkaar?
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
Zure en base reacties: los of aan elkaar?
Ik snap niet wanneer je een stof los of vast schrijft. Bij de reactie van een oplossing van fosforzuur en natronloog schrijf je fosforzuur aan elkaar omdat het een zwak zuur is, maar CH3COO is een zwakke base en schrijf je wel los??
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Welke scheidingsmethoden moet ik kennen voor blokschema’s
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
Welke scheidingsmethoden moet ik kennen voor blokschema’s
Hallo ik vroeg mij af welke scheidingsmethoden ik allemaal moet kennen voor blokschema’s.   M.V.G. Bob
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon afbraak MDMA
Scheikunde | Havo | 5
Vraag
afbraak MDMA
mijn vraag is wat de afbraakstoffen van MDMA zijn in het menselijke lichaam
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Hoe heet deze stof?
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
Hoe heet deze stof?
Hoe heet de stof die ontstaat na de reactie tussen propaanzuur en methanol? Ik dacht zelf propylmethanoaat.
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Is er een website met examenopgaven per onderwerp?
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
Is er een website met examenopgaven per onderwerp?
Hallo, ik vroeg me af of er een bestand/website is, waarbij de scheikunde eindexamenopgaven zijn verdeeld oer onderwerp?   M.V.G. Bob
Bekijk vraag & antwoord