Reageer op: Instabiele zuren
Over de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: Instabiele zuren

#150293
docent Dick
Expert

Beste Christian,

Ik begrijp dat je op zoek bent naar een definitie van een instabiel zuur.

Een instabiel zuur is een zuur, die wanneer hij bij een reactie ontstaat (voor een deel) ontleedt.

Er zijn twee instabiele zuren: H2CO3 en H2SO3 .

Je hebt misschien wel een practicum gedaan waarbij je aan een oplossing van natriumcarbonaat een overmaat zoutzuur toevoegt. Je neemt dan een gasontwikking waar. Als je dit gas opvangt en leidt door een oplossing van kalkwater, zie je een troebeling optreden.

Wat gebeurt hier allemaal:

oplossing van natriumcarbonaat( Na+(aq) , CO32-(aq) ) met zoutzuur:(H3O+ , Cl(aq) )

CO32-(aq) + 2 H3O+(aq) –> H2CO3(aq) + 2 H2O(l)

H2CO3(aq) <==> H2O(l) + CO2(g)    (koolzuur is instabiel)

Je ziet de gasontwikkeling omdat de H2CO3 voor een deel ontleedt in H2O en CO2..

Als je CO2 in kalkwater (Ca2+(aq) , OH(aq) )  leidt, treedt de volgende reactie op:

Er ontstaat een evenwicht: CO2(g) + H2O(l) <==> H2CO3(aq)

Dit evenwicht loopt af naar rechts doordat je H2CO3 onttrekt:  H2CO3(aq+ + 2 OH(aq) –> 2 H2O(l) + CO32-(aq)

Een vervolgend ontstaat er een vaste stof: Ca2+(aq) + CO32-(aq) —< CaCO3 (s)

————————————-

Als is CO2 in water leidt treedt het evenwicht op: CO2(g) + H2O(l) <==> H2CO3(aq)

Vervolgens reageert H2CO3 met water, want het is een zwak zuur.

H2CO3 (aq) + H2O(l) <==> H3O+(aq) + HCO3(aq)

HCO3(aq) + H2O(l) <==> H3O+(aq) + CO32-(aq)

 

Met vriendelijke groet,

docent Dick

 

Inloggen voor experts