Reageer op: Zuur-base reacties voor project
Over de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: Zuur-base reacties voor project

#152304
docent Dick
Expert

Beste Bob,

Je doet een aantal dingen goed, maar hier onder een paar opmerkingen.

BUIS 1

‘Verklaring: magnesiumoxide werd gemengd met zoutzuur (Cl- deed niet mee, dus die liet ik weg) en daaruit ontstond H2O (en dat is helder) en MgCl2 (is ‘goed oplosbaar’ (zie tabel 45A) en dat is dus ook helder.’

Magnesiumoxide reageert met zoutzuur, daarbij ontstaan water en een oplossing van magnesiumchloride.

Een oplossing van magnesiumchoride is een kleurloze oplossing,

“Aanwezig stoffen: Mg2+ , O2–> sterkste base”

MgO(s) is de aanwezige stof. MgO(s) splitst niet in Mg2+ en O2-,

MgO(s) reageert met H3O.

Op de onderstaande reactievergelijking is wel het een en ander op te merken.

MgO(aq) + H3O+ +(aq) –> MgCl2(aq) + H2O(l)

– MgO is een vaste stof dus MgO(s).

– (aq) neem je niet zo in de reactievergelijking op.

– Je hebt links geen Cl en rechts wel!

– De lading links en rechts van de pijl klopt niet!

MgO(s) reageert met H3O+ kun je daarvoor de reactievergelijking opstellen?

 

BUIS 2

NH4Cl –> NH4+  + Cl-

Je wilt opschrijven dat ammoniumchloride oplost in water: NH4Cl (s) + aq —> NH4+(aq) + Cl(aq)

NH4+ (aq) + OH (aq) → H2O(l) + NH3(aq) (dit is de zuur-basereactie die optreedt in de reageerbuis)

Vervolgens NH3(aq) <==> NH3(g)

en dan 2. NH3(g) + H2O(l) <=> NH4+ (aq) + OH(aq)

Het rode lakmoespapiertje werd blauw, dus de moleculen op het lakmoespapiertje zijn basisch, er is dus een evenwichtsreactie, waarbij NH4+ een zwak zuur is (zie 2.)

Let op: Doordat het lakmoespapiertje vochtig is ontstaat reactie (2). Hierbij ontstaan OH-ionen, dus een base.

Vandaar dat het lakmoespapiertje nu blauw kleurt!

Ik hoop je hiermee een stukje op weg geholpen te hebben.

Met vriendelijke groet,

Dick

Inloggen voor experts