Reageer op: Zuur-base reacties voor project
Over de vraagbaak

Vraagbaakscheikunde.nl

Reageer op: Zuur-base reacties voor project

#152384
Bob
Gast

Bedankt voor uw hulp. Ik heb er veel aan Hier had ik het vervolg:

En ter herhaling:

ik had dus zeven practica, waarbij ik een reactievergelijking moest opstellen en ik moest ook een verklaring van mijn waarnemingen doen aan de hand van mijn reactievergelijkingen doe. Ik merkt dat ik dat erg lastig vond. Zou iemand mij kunnen helpen? Ik snap practica 5 en 6 niet zo goed:

Practica 5: ‘Buis 5 bevat koper(II)sulfaat. De formule hiervan is CuSO4⋅5H2O.
a. ‘Los dit op in een ongeveer 2 cm water.’
b. ‘Voeg de dubbele hoeveeheid natronloog toe.’
‘Zet de veiligheidsbril op en verwarm het mengsel voorzichtig in een kleurloze niet ruisende gasvlam.’
c. ‘Er ontstaat een ontledingsreactie koper(II)oxide (s). Laat dit even bezinken.’
‘Schenk de vloeistof zo goed mogelijk af.’
d. ‘Voeg aan het mengsel met de vaste stof 2 M zwavelzuur-oplossing toe.’

Practica 6: ‘Buis 6a bevat 2,0 mL ijzer(III)nitraat oplossing.
a. ‘Voeg hierbij enkele druppels methyloranje.’
‘Buis 6b bevat 2,0 mL jzer(III)nitraat oplossing.’
b. ‘Voeg hierbij in een keer 1,5 mL natriumwaterstofcarbonaatoplossing (ondermaat tov het ijzer(III)nitraat).’
c. ‘Voeg hierbij 2,0 mL natriumwaterstofcarbonaaoplossing (overmaat tov het ijzer(III)nitraat).’

EN HOUDT REKENING MET: ‘Bij de verkleuring van lakmoes en andere indicatoren moet je de reactievergelijking geven via welke H3O+ of OH- ontstaan die de kleur veroorzaken.’
Mijn uitwerkingen (met reactievergelijkingen, waarnemingen en verklaringen van die waarnemingen aan de hand van de reactievergelijkingen) van practica 5 en 6:
Practica 5:
a. CuSO4 ⋅ 5H2O (s) + H2O –> Cu2+ + HSO4- + 5H2O + OH-
Waarnemingen:
Vooraf: Blauwe stof
Tijdens: blauwe stof lijkt te mengen met H2O
Na: Er zijn twee vloeistoflagen (kopersulfaat kan dus niet goed oplossen in H2O)
Verklaringen: Ik kan geen verband maken met mijn waarnemingen en mijn reactievergelijkingen….

b. HSO4- + OH- –><– (EVENWICHTSREACTIE) SO42- + H2O
Waarnemingen:
Vooraf: Er zijn twee vloeistoflagen (kopersulfaat kan dus niet goed oplossen in H2O)
Tijdens: Niet duidelijk genoeg
Na: Aan uiteinde zit vaste stof en er is ook een heldere blauwe vloeistof (vaste stof aan uiteinde kan niet oplossen met heledere blauwe vloeistof).
Verklaringen: Omdat er sprake is van een evenwichtsreactie zijn er eigenlijk ‘2 soorten mengsels in 1 mengsel te zien’. De heldere blauwe vloeistof is een oplossing van SO42- en H2O en de vaste stof aan het uiteinde is ‘HSO4- + OH-‘

c. Ik wist de reactievergelijking niet.
Waarnemingen:
Vooraf: Aan uiteinde zit vaste stof en er is ook een heldere blauwe vloeistof (vaste stof aan uiteinde kan niet oplossen met heledere blauwe vloeistof).
Tijdens: Niet duidelijk genoeg.
Na: Het mengsel gaat borrelen en wordt zwart (de blauwe kleur is verdwenen) en er zijn 2 vloeistoflagen (1 vloeistoflaag is doorzichtig en de andere vloeistoflaag heeft zwarte deeltje (prut).
Verklaringen: Die kan ik niet maken, omdat ik de reactievergelijking niet weet.

d. CuO + H2SO4 + H2O(l) –> CuSO4 + 2H2O(l)
Waarnemingen:
Vooraf: de vloeistof moest afgeschonken worden, dus er is alleen prut over.
Tijdens: Niet duidelijk genoeg.
Na: het mengsel wordt helder (prut lost op in verdund zwavelzuur, dus ‘prut en verdunde zwavelzuur’ –> goed oplosbaar met elkaar.
Verklaringen: Er wordt uit de reactie kopersulfaat gevormt en dat is goed oplosbaar in water. Daarom is het uiteindelijke mengsel helder.

Practica 6:
a. Fe(NO3)3 + H2O –> Fe3+ + 3NO3- (er is sprake van een neerslagreactie, waarbij Fe3+ en NO3- oplossen in water).
Waarnemingen:
Vooraf: Het is geel en helder.
Tijdens: Geel met oranje.
Na: hij wordt oranje.
Verklaringen: Die vind ik lastig om te maken op basis van de reactievergelijkingen waarbij ik moet vertellen welk deeltje (H3O+ of OH-) zorgt voor de oranje kleur).

b. Fe(NO3)3 + 3NaHCO3 -> FeCO3 + 3NaNO3 + 3H2O
Waarnemingen:
Vooraf: Hij is oranje
Tijdens: buisje (qua hoogte)–> ornanje met schuimachtig oranje
Na: Mengsel wordt troebel, donkeroranje
Verklaringen: Die vind ik lastig om te maken op basis van de reactievergelijkingen.

c. Reactievergelijking: Die vind ik lastig
Waarnemingen:
Vooraf: Mengsel wordt troebel, donkeroranje
Tijdens: Niet duidelijk genoeg.
Na: Het mengsel wordt bruin.
Verklaringen: Die kan ik niet maken zonder dat ik de reactievergelijking weet.

Zou iemand mij hiermee kunnen helpen , ik vind het namelijk erg lastig…

Inloggen voor experts