Reageer op: Zuur-base reacties voor project
Over de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: Zuur-base reacties voor project

#152387
Bob
Gast

Beste Dick, bedankt voor uw antwoorden. Hierbij mijjn geüpdate versie op basis van wat u hebt gezegd:

Practica 5:

Reactievergelijking: CuSO4.5H2O + H2O —> Cu2+(aq) + SO42-(aq) + 6 H2O(l)

Aangepaste waarnemingen (ik had waarschijnlijk niet zo goed geschud):                                                                                        Vooraf: Blauwe stof                                                                        Tijdens: blauwe stof lijkt te mengen met H2O
Na: Er is een heldere, blauwe oplossing ontstaan. De kopersulfaat is dus opgelost in het water.

Verklaring: Volgens tabel 65b zorgt opgelost Cu2+ voor de blauwe kleur in de oplossing en zo er is in de reactievergelijking ook een Cu2+ (aq) te zien. Dus het is logisch dat er een blauwe oplossing is ontstaan.

b.

Oplosvergelijking van kopersulfaat (eerder ook genoemd in a.): CuSO4.5H2O + H2O —> Cu2+(aq) + SO42-(aq) + 6 H2O(l)

Natronloog erbij toegevoegd: ik heb Cu2+(aq), SO42-(aq), H2O, Na+(aq) en OH(aq), de reactievergelijking:

Cu2+ (aq) + SO42-(aq) + H2O + Na+(aq) + OH(aq) –> Cu(OH)2 (aq) + Na2SO4 (aq) + H2O (l)

Waarnemingen:

Vooraf: heldere, blauwe vloeistof

Tijdens: Niet duidelijk genoeg
Na: Aan uiteinde zit vaste, turquoise-gekleurde prut stof en er is ook een heldere blauwe vloeistof (vaste, turqooise gevormde prut stof aan uiteinde kan niet oplossen met heldere blauwe vloeistof).

Verklaringen: Volgesn tabel 65b: de blauwe kleur in de oplossing is de Cu(OH)2 (aq) (die zit ook in de reactievergelijking), maar ik snap nog steeds niet welk stof die turqoise-gekleurde vaste stof is.

c. alle stoffen/deeltjes: Cu(OH)2 (aq) + Na2SO4 (aq) + H2O (l), O2 (ook O2, want er is sprake van een verwarming en dan is er sprake van een reactie met zuurstof)

de deeltjes: Cu2+, OH-, Na+, SO42-, H2O, O2-

Cu2+ + O2- + OH- + Na+ + SO42- + H2O –> CuO + HSO4- + 2OH-  + Na+

(alles is (aq))

Waarnemingen:  Aan uiteinde zit vaste stof en er is ook een heldere blauwe vloeistof (vaste stof aan uiteinde kan niet oplossen met heldere blauwe vloeistof).
Tijdens: Niet duidelijk genoeg.
Na: Het mengsel gaat borrelen en wordt zwart (de blauwe kleur is verdwenen) en er zijn 2 vloeistoflagen (1 vloeistoflaag is doorzichtig en de andere vloeistoflaag heeft zwarte deeltje (prut).

Verklaringen: de prut is CuO (is zwart volgens tabel 65b) (en de CuO staat ook in de reactievergelijking), de blauwe vloeistof kan ik niet verklaren.

d.

Aanwezige deeltjes: H3O+ (sterkste zuur), SO42-, Cu2+, O2- (sterkste base)

Reactievergelijking: Cu2+ + H3O+ + OH- + O2- + SO42- –> 2 H2O (l) + SO42- (aq) + Cu2+ (aq)

Vooraf: de vloeistof moest afgeschonken worden, dus er is alleen prut over.
Tijdens: Niet duidelijk genoeg.
Na: het mengsel wordt helder met een blauwe kleur (prut lost op in verdund zwavelzuur, dus ‘prut en verdunde zwavelzuur’ –> goed oplosbaar met elkaar).

Verklaringen: er is sprake van een blauwe, heldere oplossing, omdat de Cu2+ opgelost in water (en dat wordt blauw volgens tabel 65b)

Ik weet niet zeker of dit al beter is?

 

M.V.G.,

Bob

Inloggen voor experts