Reageer op: 5 practica goed uitgewerkt (zuur-base-reacties)
Over de vraagbaak

Vraagbaakscheikunde.nl

Reageer op: 5 practica goed uitgewerkt (zuur-base-reacties)

#153181

7a)

CaCO3 -> Ca2+  + CO32-

Deze reactie vind niet plaats. Calciumcarbonaat is een slecht oplosbaar zout en splits dus niet in ionen maar reageert als vaste stof.

Zoutzuur: H3O+ (aq)  + Cl (aq)

CO32- + 2H3O+ -> H2CO3 + 2H2O

Carbonaat in deze vergelijking als los ion is dus niet juist.

“Verklaringen: De troebele witte oplossing is de Ca2+ die is opgelost in het water.

Dit is niet juist, losse ionen zijn altijd ‘opgelost’ en kunnen dus niet voor troebeling zorgen. Ik heb je het juiste antwoord feitelijk al gegeven.

Tip: vraag je af welke stof bij deze reactie in overmaat is.

Inloggen voor experts