Reageer op: titratie
Over de vraagbaak

Vraagbaakscheikunde.nl

Reageer op: titratie

#154759
Wim Wessel
Expert

Hallo Marjolein,

Dit is een hele open opdracht. Je beschrijft niet wat voor monster je hebt of waar dat vandaan komt.

Als je geen houvast hebt, zal je dat proefondervindelijk moeten ontdekken. Meet bijvoorbeeld 10 mL monster af (hoeft niet zo nauwkeurig, dus kan met een maatcilinder). Voeg enkele druppels van een geschikte indicator toe.

Bij een titratie gebruik je doorgaans geen molariteiten hoger dan 0,1 M. Begin daarom met 0,1 M zoutzuur en voeg dat in stappen van bv. 1 mL toe aan je monster. Als de fosfaatconcentratie heel laag is, zie je heel snel een kleurverandering van de indicator. Verdun dan je zoutzuur tot 0,01 M. Meet opnieuw 10 mL monster af en herhaal de procedure.

Als je fosfaatconcentratie hoog is, zal de kleurverandering bij een groter volume zoutzuur optreden. Volgens mij kan je de molariteit dan op 0,1 M houden.

Je hebt nu een idee van de molariteit van de fosfaat. Bij een titratie moet je proberen het volume titrant (= buretvloeistof) tussen de 10 en 25 mL te houden. Daarmee kan je dan bepalen hoeveel fosfaatoplossing je moet pipetteren.

Groeten,

Wim Wessel

Inloggen voor experts