Reageer op: reactiemechanismen
Over de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: reactiemechanismen

#155846
docent Dick
Expert

Beste Leanne,

 

Een additiereactie is een chemische reactie waarbij uit twee moleculen 1 nieuw molecuul wordt gevormd.

bijv. etheen + broom –> 1,2-dibroomethaan

Een substitutiereactie is een chemische reactie waarbij een atoom of een atoomgroep wordt vervangen door een ander atoom of atoomgroep..

bijv. chloor + methaan —> chloormethaan en HCl

ethanol + HCl –> chloorethaan en water

Groeten,

Dick

 

 

 

Inloggen voor experts