Reageer op: reactievergelijking
Over de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: reactievergelijking

#155874
docent Dick
Expert

Beste Sam,

In principe is zowel jouw antwoord als het gegeven antwoord goed.

In jouw lesmethode is je aangeleerd, dat als je een oplossing van zuur hebt, bijv. zoutzuur, je de volgende reactievergelijking opschrijft: HCl + H2O –> H3O+ + Cl.

Met andere woorden een zure oplossing bevat H3O+-ionen,

In de vraag zal waarschijnlijk staan H2S reageert met een oplossing van cadmiumnitraat.

Je hebt dus: Cd2+(aq) en NO3(aq) en H2S(g)

Omdat er een neerslag van cadmiumsulfide ontstaat en er twee H+-ionen vrijkomen, moet je voor de pijl 2 H2O moleculen schrijven omdat er 2 H3O+ ontstaat.

Je weet dat we bij halfvergelijkingen in BINAS tabel 48 H+ schrijven i.p.v. H3O+ .

Helpt deze toelichting je verder?

Groeten,

Dick

 

Inloggen voor experts