Reageer op: evenwichtsreacties
Over de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: evenwichtsreacties

#156790
docent Dick
Expert

Beste Sam,

 

ik heb je eerste vraag, het antwoord Van Kees en je tweede vraag gelezen.

Het eerste wat mij opvalt is dat bij de eerste vraag geen volume is gegeven.

Dat heb je echt nodig om de concentratie te berekenen.

 

Daarnaast is het handig te werken met een tabel, zie bijlage.

 

Bij de tweede opgave geldt hetzelfde.

 

Ten aanzien van de partiele druk:

Als je een mengsel van gassen hebt, is de totale druk in het systeem gelijk aan de som van de partiele drukken.

pH2 + pI2+pHI= totale druk

 

De ‘partiële druk’ verwijst naar de druk die elk gas in een gasmengsel uitoefent op zijn omgeving, zoals een erlenmeyer, de zuurstoffles van een duiker of de grens van de atmosfeer. Je kunt de druk van elk gas in een mengsel afzonderlijk berekenen als je weet hoeveel van dat gas aanwezig is, welk volume het in beslag neemt, en wat de temperatuur is. Vervolgens kun je deze gedeeltelijke druk bij elkaar optellen voor de totale druk van het gasmengsel, of je berekent eerst de totale druk, om vervolgens de partiële druk van elk gas te bepalen.

Voor Kp zie ook de bijlage,

Als bovenstaande niet voldoende is, reageer dan opnieuw en stuur je berekeningen mee, dan kunnen wij kijken waar eventueel je fout of kennisdip zit.

Succes.

 

Dick

Inloggen voor experts