Reageer op: massaspectrometrie
Over de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: massaspectrometrie

#156914

Hallo Anna,

Hoe werkt massaspectrometrie? Moleculen van een stof worden beschoten met elektronen. Er kan dan een elektron uit een molecuul gestoten worden; je krijgt dan een molecuul-ion met dezelfde(nagenoeg dezelfde) massa als de molecuulmassa. Dat is vast niet altijd zo, maar ga daar maar vanuit. Omdat zo’n molecuul-ion instabiel is, vallen er (ongeladen)fragmenten vanaf, waardoor je nieuwe ionen krijgt. Begrijp je nu hoe je aan +CH2-CH2-OH komt en aan  +CH2-OH ? Omdat dit fragmenteren heel snel gebeurt, zie je pieken van deze deeltjes in het spectrum. Je ziet dat je soms ook dingen zelf kunt bedenken zonder een BINAS tabel.

Succes verder en aansluitende vragen stel je maar.

Groet,

Jan Wim Peters

Inloggen voor experts