Reageer op: titratiecurves
Over de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: titratiecurves

#162049
Noor
Gast

Hallo,

dit is de evenwichtsreactie voor de neutralisatie van azijnzuur met natronloog:

CH3COOH(aq) + OH(aq) –>  CH3COO(aq) + H2O(l)

de pH bij het equivalentiepunt is ongeveer 8,2. Het volume natronloog is op dit punt 18 mL

pH= -log[H3O+]
8,2 = -log[H3O+]
[H3O+]  = 10-8,2

1 mol natronloog neutraliseert 1 mol azijnzuur, dus de hoeveelheid mol azijnzuur is gelijk aan de hoeveelheid mol natronloog bij het equivalentiepunt.

Mol natronloog is concentratie natronloog x Volume natronloog in L
18mL = 0,018L
concentratie natronloog = 0,1023M
mol natronloog = 0,1023M x 0,018L = 0,0018424 mol

concentratie azijnzuur is 0,1M en volume natronloog is 0,018L. Hiermee kan de concentratie azijnzuur bij het equivalentiepunte worden berekend.
concentratie azijnzuur = mol azijnzuur / 0,018L
concentratie azijnzuur = 0,0018424 mol / 0,018L = 0,1024139M

met [H3O+] en [azijnzuur] kan de zuurconstante van azijnzuur worden berekent.

Kz =[CH3COO-] x [H3O+]
Kz = (0,1024139) x (10-8,2)
Kz = 1,25×10-7

klopt dit? zo niet wat moet ik dan veranderen?

Groetjes,

Noor

 

Inloggen voor experts