Reageer op: titratiecurves
Over de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: titratiecurves

#162053

Hallo Noor,

Je heb het nog niet begrepen. Een titratie wordt gebruikt om de molariteit van een stof te bepalen. Bij het equivalentiepunt lees je af hoeveel mL natronloog je nodig hebt; daaruit kun je de molariteit van azijnzuur berekenen. Maar dat is hier niet nodig; die is niet gevraagd! Je wilt hier de Kz bepalen. Halverwege het equivalentiepunt heb je de helft van het azijnzuur omgezet in CH3COO; de molariteiten zijn dan gelijk! Geef nu eens de vergelijking van het evenwicht in deze oplossing. Met de, juiste, evenwichtsvoorwaarde. Kijk dan naar je titratiecurve. Dan zie je, denk ik, hoe je verder moet.

Succes, laat me het vervolg weten.

Jan Wim Peters

Inloggen voor experts