Reageer op: Titratie PO Hulp Gezocht
Over de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: Titratie PO Hulp Gezocht

#165800
Wim Wessel
Expert

Hallo Einstein2.0,

Het probleem zit in het begrijpen van je opdracht. Je hebt een oplossing gekregen met ongeveer 8 g/ L ammoniumsulfaat en jouw opdracht is om het gehalte d.m.v. een titratie precies te bepalen. Het getal van 8 g/ L is dus onzeker en daarmee kan je je berekening niet starten, wat jij wel gedaan hebt.

Bij een titratieberekening begin je meestal met je meetgegevens: het gemeten volume en de gegeven molariteit, dus bij jou de 14,60 mL en 0,04973 M. Kijk uit dat de molariteit van de zwavelzuur is, niet van de H3O+. Zwavelzuur is een tweewaardig zuur (= kan 2 H+ ionen per molecuul afstaan), dus voor H3O+ moet je rekenen met een molariteit van 2 * 0,04973 = 0,09946 M.

Volgens de formule n = c * v heb je dus 14,60·10-3 * 0,09946 = 1,452·10-3 mol H3O+ gebruikt bij de titratie. Je zag dat de molverhouding H3O+ : OH  1 : 1 is, dus er was 1,452·10-3 mol OH over.

Jij had al berekend dat er 2,492·10-3 mol OH totaal was toegevoegd, dus voor de eerste reactie is (2,492 – 1,452)·10-3  = 1,040·10-3 mol OH verbruikt. In de eerste reactie is de molverhouding NH4+ : OH  1 : 1 , dus in jouw erlenmeyer zat 1,040·10-3 mol NH4+  (dus hoeveel mol ammoniumsulfaat?). Deze hoeveelheid zat in de 10 mL, die je hebt gepipetteerd.

Jij moet dan alleen nog de chemische hoeveelheid omrekenen naar de massa en die massa (per 10 mL) naar een massa per liter. Ik heb het alvast doorgerekend en ik denk dat je een knappe uitvoering hebt gedaan.

 

Groeten,

 

Wim Wessel

Inloggen voor experts