Reageer op: Zouten
Over de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: Zouten

#168648
docent Dick
Expert

Beste Louise,

Bij zouten denk je altijd eerst aan verbindingen van een metaal met een niet-metaal of metaal en samengestelde niet-metalen.

Voorbeeld: NaCl, FeBr3, CaSO4, Al2(PO4)3.

Als ammoniak echter reageert met zoutzuur, dan wordt er een oplossing van ammoniumchloride gevormd.

NH3(g) + H3O+ –> NH4+ + H2O

Er worden nu ammoniumionen gevormd. In de oplossing zijn de Cl-ionen ook aanwezig, dus ontstaat er een zoutoplossing.

In tabel BINAS 45, zie ammoniumionen bij de positieve ionen staan.

Het is dus niet zo dat er in zouten altijd metaalionen aanwezig zijn.

Je hebt nu geleerd:

In de formule van (NH4)2SO4  herken je sulfaat: dat is een ion. En je weet nu dat NH4+ ook een ion is.

Is dat duidelijk?

Met vriendelijke groet,

Dick.

Inloggen voor experts