Reageer op: Scheikunde titratie zorgt voor verwarring
Over de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: Scheikunde titratie zorgt voor verwarring

#170594
docent Dick
Expert

Beste Rens,

 

Vraag 1:

Voor de duidelijkheid:

10,00 ml 0,0788 M H2SO4 = 0,01000 L * 0,0788*2 mol H3O+ = 1,576.10-3 mol H3O+

1,576.10-3 mol H3O+ komt overeen met 1,576.10-3 mol NH3

1,576.10-3 mol NH3 / 0,01306 L = 0,121 mol NH3/L (Let op de afronding, drie cijfers significant!)

Als je het tweede doet, suggereer je dat je 13,06 mL 0,0788 M zwavelzuur getitreerd hebt met 10,00 mL ammonia.

Zie je het verschil!!!!

 

Tweede vraag:

In de erlenmeyer zit een zwavelzuuroplossing – H3O+(aq) en SO42- (aq) –

In de buret zit ammonia – een oplossing van ammoniak in water –

NH3 is een zwakke base. In de buret heb je dus je maken met het evenwicht: NH3 + H2O <–> NH4+ + OH

Tijdens de titratie druppel je een oplossing van ammonia toe.

Als een zwakke base reageert met een sterk zuur schrijven we de reactievergelijking als volgt op:

NH3(aq) + H3O+(aq) –> NH4+ (aq) + H2O(l).

Het ontstane NH4+ is een zwak zuur dus tijdens de titratie treedt dit evenwicht in: NH4+ (aq) + H2O <–>H3O+ + NH3(aq).

Omslag van de indicator geeft einde van de titratie aan:

je hebt 1,576.10-3 mol NH3 toegevoegd aan (1,576.10-3)/2 mol H2SO4 .

Je hebt nog steeds het evenwicht NH4+ (aq) + H2O <–>H3O+ + NH3(aq)

<–> zijn evenwichtspijlen.

Ik hoop je zo voldoende geholpen te hebben.

Als er nog een vervolgvraag is, dan zien we die wel tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Dick

 

 

Inloggen voor experts