Reageer op: koolwaterstoffen nummering
Over de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: koolwaterstoffen nummering

#176313

Beste Yuna,

Waarschijnlijk bedoel je welk C- atoom het laagste nummer krijgt als er zijgroepen met de C-atomen verbonden zijn in koolwaterstoffen.

Eerst bepaal je de langste keten C-atomen. Deze krijgt de stamnaam. Bij 4 C-atomen is dat butaan, bij 5 C-atomen is dat pentaan. Hierbij ga ik ervan uit dat er tussen de C-atomen alleen enkele bindingen aanwezig zijn, dus geen dubbele bindingen. Daarna bepaal je welke zijgroepen aanwezig zijn, is dat b.v. chloor aan het 1e en 3e C- atoom, dan heet de verbinding 1,3-dichloorbutaan of 1,3-dichloorpentaan. Als je vanaf het andere uiteinde zou tellen zouden de namen zijn resp. 2,4-dichloorbutaan of  3,5-dichloorpentaan. Deze laatste twee namen zijn fout, omdat de som van de plaatsen zo laag mogelijk moet zijn. 1+3 = 4, dit is minder dan 2+4 of 3+5.

Ik hoop, dat ik hiermee je vraag beantwoord heb. Zo nee, dan hoor ik het graag.

Succes en groetten,

Aky van der Beek

Inloggen voor experts