Reageer op: vitamine c gehalte uit bruistablet
Over de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: vitamine c gehalte uit bruistablet

#1934
mui
Gast

Dag Kim

Je rekenstappen zijn goed, maar na de titratie moet je in omgekeerde richting rekenen. Uit het aantal milliliters natronloog en de molariteit van de oplossing bereken je het aantal mmol hydroxide-ionen enz.

Bedenk wel dat de tweede stap van vitamineC heel zwak is als het gaat om het afsplitsen van een proton (zie wikipedia). Dat heeft wel gevolgen voor de indicatorkeuze: De indicator mag pas in het basische gebied omslaan. De vraag is dan of zelfs fenolftaleine niet te vroeg omslaat.
Bij zo’n eindpunt bij hoge pH heb je ook weer het probleem dat je tijdens het titreren CO2 uit de lucht meetitreert ( -> onder stikstof titreren?) en dat mogelijk andere zuren ook reageren (zie eerdere reactie van mij in de vraagbaak) Dit moet je met je docent bespreken: Ik weet niet welke faciliteiten er op school zijn.

Het delen van de vitamine C tablet is verstandig, echter kan dit nauwkeurig genoeg?: Je werkt tenslotte kwantitatief.
Nauwkeuriger is het werken met een maatkolf: Je lost dan een vitamine C tablet op tot 250,0 mL oplossing en hieruit pipetteer je 25,00 mL oplossing.
Als je dit volgens de regels der kunst doet heb je de tablet in tienen gedeeld met een nauwkeurigheid van 4 significante cijfers.
Dit gepipetteerde deel titreer je dan met natronloog

Ik hoop dat je hier mee verder kunt
Zo niet, laat me het weten
Zo ja, succes met het experiment

Groet
MUI

Inloggen voor experts