Reageer op: stoichiometrische berekeningen
Over de vraagbaak

Vraagbaakscheikunde.nl

Reageer op: stoichiometrische berekeningen

#1995
Paula
Expert

Heel goed dat je de massa’s omzet naar mol! Dat gaat helemaal goed.
Als ik het goed begrijp zie je al dat een van de twee stoffen een overmaat zal zijn.
Ik heb wel nog een vraag, waar komt die 1.57 mol vandaan? Bedoel je misschien 0.204 mol?
In dat geval klopt het. Het aluminium is blijkbaar in overmaat aanwezig.

Ik heb wel een klein foutje gespot. Als je van een aantal mol H2 naar liter gaat gebruik je het Molair Volume (p.7 van de Binas).
Afhankelijk van bij welke temperatuur je werkt wordt het dus:
V = Vm * n

(Let ook op de eenheden, de binas geeft bijvoorbeeld in m^3)

Inloggen voor experts