Reageer op: ontledingsreacties
Over de vraagbaak

Vraagbaakscheikunde.nl

Reageer op: ontledingsreacties

#2013
docent Dick
Expert

Hoi Maya,

Een ontledingsreactie is een reactie waarbij uit 1 zuivere stof twee of nieuwe nieuwe stoffen ontstaan.
calciumcarbonaat –> calciumoxide en koolstofdioxide

Een endotherme reactie is een reactie die energie (warmte) kost bijv.
methaan + stoom —–> koolstofmonoxide + waterstof

Schept dit duidelijkheid?

Inloggen voor experts