Reageer op: redoxreactie/zoutreactie
Over de vraagbaak

Vraagbaakscheikunde.nl

Reageer op: redoxreactie/zoutreactie

#2226

Hoi Daisy,

Jouw vraag heeft te maken met de stabiliteit van elementen in zouten/moleculen. In dit geval gaat het om de elementen Ag of Ag+ in Ag(s)/AgCl, en Cl en Cl- in Cl2(g)/AgCl(s). Ik denk dat je wel bekend bent met de octetregel die zegt dat elementen het liefst een gevulde elektronenschil willen hebben, want dan zijn ze het stabielst en minst reactief. Elk element wil tenslotte zo stabiel mogelijk worden.

In deze reactie zie je dat Cl voor de reactie niet aan de octetregel voldoet, maar na de reactie wel. Ik laat het over om uit te zoeken waarom dat zo is, want het is belangrijk dat je dat zelf kan bepalen. Als tip kan ik meegeven dat je het periodiek systeem erbij moet houden en dat nobelgassen (meest rechtse kolom) een volle elektronenschil hebben.

Omdat Cl- in AgCl veel stabieler is dan Cl in Cl2, wil Cl een elektron opnemen. Het tegenovergestelde geldt voor zilver: Ag wil het liefst één elektron afstaan om zo een volledige schil te krijgen. Dus op de vraag ‘Waarom geeft Ag een elektron weg en neemt Cl een elektron op?’ is dat beide elementen veel stabieler zijn door een binding te vormen waarin ze geladen zijn.

Laat me maar weten als er nog onduidelijkheid is hierover.

Groetjes,

Siebe

Inloggen voor experts