Reageer op: reactie
Over de vraagbaak

Vraagbaakscheikunde.nl

Reageer op: reactie

#2267
Rob Hooft
Expert

Hoi Janou! Ik herken een reactie die in bijvoorbeeld een autokatalysator optreedt.

Waar ik in dit geval mee begin is om te zien dat er links en rechts precies 1 molecuul is met een C atoom. En ook is er links en rechts precies 1 molecuul met een N atoom. Wat we daardoor al weten is dat het getal voor CO en voor CO2 gelijk moet worden. En het getal voor N2 moet de helft worden van het getal voor NO2.

Dan hebben we alleen nog zuurstofatomen. Kun je daar met wat ik hierboven schreef voor zien wat er moet gebeuren om de aantallen kloppend te maken?

Inloggen voor experts